W czwartek, 15 marca 2018 r. w Bazylice Archidiecezjalnej w Przemyślu upamiętniono 70. rocznicę śmierci bł. ks. Jana Balickiego. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył abp Adam Szal. Wraz z Metropolitą Przemyskim na modlitwie trwali: abp Józef Michalik, Przemyska Kapituła Metropolitalna, księża przełożeni i profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, kapłani posługujący w rożnych instytucjach diecezjalnych, klerycy, siostry zakonne oraz duszpasterze i wierni z przemyskich parafii.

Homilię podczas Eucharystii wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy, redaktor naczelny przemyskiej edycji tygodnika „Niedziela” i autor książki o bł. ks. Janie Balickim „Mocarz Pokory”. W homilii w oparciu o czytania mszalne nazwał bł. Jana „Mojżeszem ludu wędrującego do nowej ziemi obiecanej”. Mówiąc o ks. Balickim jako spowiedniku zauważył, że on nigdy „nie zostawił człowieka, który rozbił kamieniem obraz swojego życia, który strzałą przeszył tkaninę życia. Do niego przychodzili ludzie, którzy nie umieli sobie sami odmalować obrazu życia zniszczonego przez kamień grzechu”. Kaznodzieja, nazywając bł. Jana Balickiego „kapłanem mężnym”, przytoczył historie ludzi, którzy ze swoimi trudnościami przychodzili do niego, by pod jego opieką na nowo malować piękny obraz swojego życia.

Ks. Jan Balicki zmarł w opinii świętości 15 marca 1948 r. w Przemyślu. Jego kult już od dnia śmierci zaczął się szerzyć w mieście i diecezji przemyskiej. W pogrzebie, który odbył się 18 marca 1948 r., wzięły udział tłumy ludzi. Wszyscy, którzy go znali, chcieli go odprowadzić na przemyski cmentarz. Wśród ludzi powszechna była opinia, że umarł święty człowiek. 22 czerwca 1959 r. w diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego został rozpoczęty proces beatyfikacyjny, który zakończył się 28 listopada 1963 r. Dekret o heroiczności cnót sługi Bożego ks. Jana Balickiego został odczytany w obecności Jana Pawła II 15 grudnia 1994 r. Już jako papież dokonał beatyfikacji ks. Balickiego w sierpniu 2002 r. podczas Mszy Świętej na krakowskich Błoniach. Powiedział m.in.: „Jako kapłan miał zawsze otwarte serce dla wszystkich potrzebujących. Jego posługa miłosierdzia przejawiała się w niesieniu pomocy chorym i ubogim, ale szczególnie mocno wyraziła się przez posługę w konfesjonale. Zawsze z cierpliwością i pokorą starał się zbliżyć grzesznego człowieka do tronu Bożej łaski”. 

Choć w przemyskiej katedrze spoczywają doczesne szczątki bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego, to i tak na cmentarzu przemyskim przy ul. Słowackiego – przy grobie ks. Jana Balickiego, często na piśmie, składano i składa się nadal prośby i podziękowania, pojawiają się świeże kwiaty i zapalone znicze. Przychodzą tam ludzie, by prosić go o wstawiennictwo u Boga w trudnych życiowych sprawach.

Bł. ks. Jan Balicki czuwa nad nami i oręduje w naszych sprawach u Boga. Powinniśmy więc zrobić wszystko dla pogłębienia kultu Błogosławionego poprzez przekazywanie wiedzy o jego życiu i świętości oraz odważnego otwierania się na to, co duchowe w naszym podążaniu ku Bogu, w naszym pielgrzymowaniu.

czw, 15 Mar 2018  ·  5,9 MB  ·  221
Archikatedra Przemyska, 15 marca 2018 r.