W piątek i sobotę 16 i 17 marca 2018 r. w Collegium Marianum w Przemyślu odbyło się drugie spotkanie Szkoły Ceremoniarza zorganizowanej przez  Liturgiczną Służbę Ołtarza i Diakonię Liturgiczną Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Przemyskiej.

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty, a następnie odprawiona została Droga Krzyżowa w Archikatedrze Przemyskiej. Zajęcia miały charakter kursu liturgicznego przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach. Spotkanie poświęcone było przygotowaniem do Triduum Paschalnego. Poprzez konferencje i ćwiczenia liturgiczne, które odbywały się równocześnie kościołach: Archikatedrze Przemyskiej, u Ojców Franciszkanów, Reformatów, oraz w parafii Świętej Trójcy, Seminarium Duchownym i Collegium Marianum.

W spotkaniu wzięło udział 104 ministrantów i lektorów. Konferencje i ćwiczenia liturgiczne prowadzili: ks. dr Łukasz Jastrzębski – sekretarz Księdza Arcybiskupa oraz Archidiecezjalny Ceremoniarz i wykładowca liturgiki w WSD.

Kolejne spotkanie Szkoły Ceremoniarza odbędzie się 20-21 kwietnia 2018r. w  Collegium Marianum w Przemyślu.

ks. Jacek Zarzyczny