Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające Go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”. Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami oraz czytaniem – jako Ewangelii – Męki Pańskiej. W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego Ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane (za: brewiarz.pl).

Niedziela Palmowa to także punkt kulminacyjny Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w dniach 23-25 marca 2018 r. odbywało się w Radymnie oraz pobliskich miejscowościach: Ostrów, Skołoszów i Święte.

Dzień ten rozpoczął się Jutrznią w kościołach stacyjnych, po której młodzi udali się na spotkaniach w grupach dzielenia. Tego dnia podjęli temat: Dary Ducha Świętego. Następnie uczestnicy spotkania, zarówno młodzi, jak i dorośli mieszkańcy ziemi radymieńskiej zgromadzili się przy kościele pw. św. Wawrzyńca, gdzie abp Adam Szal poświęcił palmy. Po dokonanym obrzędzie została odczytana Ewangelia mówiąca o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, a następnie wyruszyła procesja z palmami na Plac przy Urzędzie Miasta.

Po zakończonej procesji odbyła się Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, który podczas homilii wskazał na Jezusa i Maryję, Nowego Adama i Nową Ewę, którzy w pełni posłuszeństwa realizują wolę Ojca w niebie. Ksiądz Arcybiskup przypomniał, że Chrystus i Maryja są z nami obecni, gdy pojawiają się przeszkody, abyśmy potrafili odkryć nadzieję pięknego życia zgodnego z Ewangelią.

Metropolita Przemyski, odnosząc się do Orędzia Papieża Franciszka na 33. Światowy Dzień Młodzieży w Niedzielę Palmową – 25 marca 2018, wspomniał, że Ojciec Święty podejmuje temat obaw i niepokojów młodego pokolenia, proponując jako środek zaradczy „rozeznanie”. Taka postawa pozwala nam uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać w sposób właściwy i roztropnyPotrzeba w tym pozostania w ciszy i rozeznania – mówił Arcybiskup – aby móc pogłębić wiarę.

Pasterz Archidiecezji, kończąc, podkreślił, że ludzie młodzi nie mogą skupić uwagi na polubieniach i zamknięciu się w świecie wirtualnym. Potrzeba głębokich relacji i spełnienia misji, a wzorem dla każdego jest Chrystus i Maryja, którzy w posłuszeństwie pełnią wolę Ojca. Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że Papież pisze o „powołaniu”, czyli byciu wezwanym przez Boga po imieniu, na wzór Maryi: „Bóg wzywając kogoś po imieniu, jednocześnie objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra, poprzez który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni ją wyjątkową”. Papież wzywa młodych do odwagi przyjęcia powołania, które ukazuje Bóg, „odwagi realizowania tego, czego Bóg chce od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie ukrywając jej ani nie pomniejszając”. I młodzież naszej Archidiecezji – jak zaznaczył abp Adam – winna otworzyć się z odwagą na zaangażowanie duszpasterskie poprzez udział w grupach Ruchu Światło-Życie, Ruchu Apostolstwa Młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Szkolnych Kół Caritas, Żywego Różańca, Odnowy w Duchu Świętym. To uczestnictwo w ruchach, wspólnotach i grupach ma być świadectwem dla innych, stąd Arcybiskup wezwał zgromadzonych na XXV Spotkaniu Młodych: Kościół i świat oczekują na odpowiedź. Odkryjmy powołanie i bądźmy temu powołaniu wierni!

Na zakończenie Eucharystii Arcybiskup przekazał młodzieży znak misji, a ks. Tadeusz Biały ogłosił, że XXVI Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w 2019 r. odbędzie się w Dukli. Do tego urokliwego miejsca naszej Archidiecezji związanego z osobą św. Jana z Dukli zaprosił młodych ks. Stanisław Siuzdak, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Dukli. Do wzięcia udziału w tym spotkaniu zostali także zaproszeni młodzi ze Słowacji i Węgier.

nie, 25 Mar 2018  ·  5,7 MB  ·  199
Radymno, 25 marca 2018 r.