24 marca 2018 r. w Narodowym Dniu Życia, w 350. roku przybycia Franciszkanów do Kalwarii Pacławskiej dokonano ponownego rozpoznania i przeniesienia do kościoła doczesnych szczątków Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca OFMConv (1889-1921).

Rano przy ołtarzu Matki Bożej Kalwaryjskiej sprawowana była Msza Święta o beatyfikację zakonnika pod przewodnictwem o. Mariana Gołąba OFMConv, przełożonego krakowskiej prowincji franciszkanów. Eucharystię koncelebrowali członkowie Komisji, ustanowionej przez abpa Adama Szala, Metropolitę Przemyskiego do tej sprawy.We Mszy Świętej uczestniczyli również bracia nowicjusze, parafianie i pielgrzymi.

Wieczorem, po wypełnieniu powierzonego im zadania członkowie Komisji oraz bracia z klasztoru i nowicjatu wzięli udział w uroczystym przeniesieniu nowej trumny do kościoła, gdzie została złożona w specjalnie przygotowanym nagrobku.

o. Jan Maria Szewek OFMConv

W dniach 7-8 kwietnia w Kalwarii Pacławskiej odbędą się dni modlitw o beatyfikację o. Wenantego.

W sobotę, 7 kwietnia:

  • godz. 14.00 będzie Droga Krzyżowa na dróżkach kalwaryjskich;
  • g. 16.30 – Modlitwy przy grobie o. Wenantego;
  • g. 17.00 – Konferencja „Czas w myśli i konferencjach o. Wenantego Katarzyńca” (o. dr Andrzej Zając);
  • godz. 18.00 – Msza święta (o. Mariusz Kozioł, wikariusz prowincji);
  • g. 20.00 – Program słowno-muzyczny (Bracia Nowicjusze);
  • g. 21.00 – Apel Maryjny i zasłonięcie Cudownego Obrazu.

W niedzielę, 8 kwietnia:

  • g. 10.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia przy grobie o. Wenantego;
  • g. 10.15 – Konferencja i promocja książki Tomasza P. Terlikowskiego „Wenanty Katarzyniec. Polski Szarbel”;
  • g. 11.00 – Msza Święta o rychłą beatyfikację o. Wenantego Katarzyńca i poświęcenie nowego miejsca pochówku Czcigodnego Sługi Bożego (abp Adam Szal);
  • g. 12.00 – Spotkanie z autorem książki red. T. P. Terlikowskim.