Uroczystą Mszą Wieczerzy Pańskiej,  sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczęło się Święte Triduum Paschalne.  Eucharystia sprawowana w tym szczególnym dniu, przypomina nam i uobecnia ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje ciało i swoją krew, dał je apostołom, aby spożywali a ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby nieustannie składali tę ofiarę na jego pamiątkę.

Uroczystej liturgii w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Homilię wygłosił Abp Józef Michalik. Już w pierwszych słowach zachęcił zebranych w Archikatedrze:

Spróbujmy wejść w przeżycia tego dnia, tej Wieczerzy Pańskiej, wczuwając się w uczucia Pana Jezusa. Jak On wchodził do tego Wieczernika. Wiedział, że to niezwykły wieczór, że to ostatni Jego posiłek, ostatnia Jego wieczerza, ostatnie spotkanie z Jego uczniami. I On wchodzi z całym potencjałem swojej Miłości. Wie, że jutro dokona się to zbawienie, które w Bożych planach. On, Boży Syn, wnosi do tego Wieczernika całą nadzieję odrodzenia każdego człowieka, uwolnienia od grzechu, pokonania szatana, otwarcia Nieba.

Arcybiskup odniósł się następnie do Przymierza Narodu Izraelskiego i jego interpretacji żydowskiej. Wyjaśnił, że jest to – wybranie, żeby wprowadzić człowieka w pokrewieństwo z ostateczną rzeczywistością, żądającą od człowieka przekroczenia samego siebie. W przymierzu okazuje się wzajemna odpowiedzialność Boga i człowieka. W przymierzu między Bogiem człowiekiem, widać, że Bóg potrzebuje człowieka do realizacji swoich czynów w świecie. Człowiek i Bóg stają się partnerami.

A nowe Przymierze wprowadza nas już dalej, w bliskość z Bogiem. Tej bliskości trzeba się uczyć – zachęcał Arcybiskup Józef. Na zakończenie zwrócił się do słuchaczy: Przeżyjmy to spotkanie z radością, że mamy szansę rozpoznać Tego, który jest blisko, który jest z nami, jest dla nas i który nas do końca umiłował.

czw, 29 Mar 2018  ·  4,4 MB  ·  154
Wielki Czwartek, Archikatedra Przemyska, 29 marca 2018 r.