Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej jest szczególnym czasem zadumy i refleksji na krzyżem i śmiercią Jezusa Chrystusa. Corocznie nabożeństwo to, nabiera wymownego i szczególnego charakteru w Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku.

Największym skarbem przeworskiej bazyliki jest kaplica Bożego Grobu – szczególne miejsce modlitwy parafian, wiernych z okolicznych parafii i pielgrzymów. Budowę kaplicy rozpoczął w 1697 r. prepozyt konwentu przeworskiego bożogrobców ks. Franciszek Chodowicz. Kaplica została konsekrowana w 1727 r. i od tego roku Przeworsk stał się drugim, obok znanego już w średniowieczu Miechowa, sanktuarium Świętego Grobu w Polsce.

Do wnętrza kaplicy Grobu Świętego prowadzą odrzwia z czarnego marmuru dębnickiego, na których w górnej części znajduje się napis będący fragmentem proroctwa Izajasza: „Et erit sepulchrum eius Gloriosum” . Przejście zamyka barokowa krata o motywach roślinnych. W centralnej części kaplicy znajduje się murowana kopia Bożego Grobu z Jerozolimy. Składa się ona z dwóch części: malutkiego przedsionka, zwanego „kaplicą Anioła” oraz właściwej komory grobowej, którą od strony zachodniej zamyka półkolista apsyda. Komora grobowa jest znacznie szersza i posiada mensę ołtarzową, na której podczas obchodów Wielkiego Tygodnia, umieszczona jest figura zmarłego Chrystusa. Na ścianie zewnętrznej Grobu został wkomponowany złoty relikwiarz w kształcie krzyża jerozolimskiego, który zawiera kamień z Grobu Chrystusa w Jerozolimie. W kaplicy, obok ołtarza Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Pani Przeworskiej, na uwagę zasługują również dwa obrazy pochodzące z XVI w.: „Zdjęcie z krzyża” i „Złożenie do Grobu”.

Tegorocznej Liturgii Męki Pańskiej w Sanktuarium Grobu Bożego przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. W homilii skierowanej do wiernych przypomniał na początku, że śmierć naszego Pana była konsekwencją Jego wielkiej miłości i posłuszeństwa wobec woli Ojca. Za to posłuszeństwo Syn zostaje wynagrodzony, ponieważ Bóg wywyższył Go ponad wszystko. Śmierć Chrystusa Pana jest zrealizowaniem misji jaką miał do wypełnienia ale także zjednoczeniem nas wszystkich z Ojcem. Symbolem tego jest pionowa belka krzyża. Poprzez swoją śmierć Chrystus połączył także ludźmi między sobą. O tym przypomina nam pozioma belka krzyża. W godzinie swojej śmierci Chrystus ukazał nam także swoją Boskość.

pt, 30 Mar 2018  ·  4,5 MB  ·  130
Homilia wygłoszona w trakcie Liturgii Męki Pańskiej sprawowanej w Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, Wielki Piątek 2018 r.

Zwieńczeniem wielkopiątkowej Liturgii w Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku było procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy Grobu Świętego. Na początku procesji obok Krzyża, niesiono insygnia Męki Pańskiej. Procesji towarzyszyli również członkowie Straży Grobowej zwanej potocznie „Turkami”.