W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku przypadła na dzień 9 kwietnia, czyli po zakończeniu obchodu Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa na antenie Radia FARA rozmawialiśmy z Bożeną Koperską o odpowiedzialności za życie, które od poczęcia do naturalnej śmierci winno być otoczone szczególna troską, gdyż jest darem samego Boga. Ten dzień ustanowiono Dniem Świętości Życia w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae (ogłoszonej 25 marca 1995), który zapisał tak:

 „proponuję (…) aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej” (nr 85).

Idea postulowanego przez Jana Pawła II dotyczy szerokiego wachlarza problemów związanych z szacunkiem dla każdego życia. Trzeba brać po uwagę „[…] radość z narodzin nowego życia, poszanowanie i wolę obrony każdego ludzkiego istnienia, troskę o cierpiącego i potrzebującego, bliskość z człowiekiem starym i umierającym, współczucie w żałobie, nadzieję i pragnienie nieśmiertelności”.

Jednym z wielu sposobów tej troski jest praktyka Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, której istota związana jest z modlitewnym i uczynkowym przez okres 9 miesięcy wstawiennictwem do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwem o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga – Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka.

pon, 9 Kwi 2018  ·  10,9 MB  ·  103
Rozmowa z Bożeną Koperską, Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 9 kwietnia 2018 r.