W czasie audycji „Kościół Wspólnotą wspólnot” podjęliśmy rozmowę z osobami podejmującymi duchową adopcję dziecka poczętego. Po uroczystości Zwiastowania Pańskiego mogliśmy na nowo doświadczyć, jak piękną praktyką jest troska o życie od samego poczęcia podejmowana w ramach duchowej adopcji. Ta cicha i pokorna modlitwa pozwala na doświadczenie jak ważna jest wspólnota osób, która w ten sposób angażuje się – z pomocą łaski Bożej – na rzecz ochrony życia.

Ponadto warto wrócić do rozmowy z Bożeną Koperską o odpowiedzialności za życie, które od poczęcia do naturalnej śmierci winno być otoczone szczególna troską, gdyż jest darem samego Boga.

Posłuchaj: W dzień Zwiastowania