Kolejna audycja ks. Pawła Serwańskiego – Z wiarą „na Ty”, związana była tym razem z przeżywanym aktualnie Tygodniem Biblijnym. 

Ks. Paweł swoją audycję rozpoczął od odczytania fragmentu Ewangelii o uczniach wędrujących do Emaus. Ten tekst stał się podstawą do rozważenia naszych spotkań z Chrystusem. Każde z tych spotkań powinno być okazją do pytania siebie kim dla mnie jest Chrystus. Czy moje spotkania z nim przemieniają moje życie i pomagają w przezwyciężaniu codziennych trudów.

Wyjątkowym miejscem spotkań ze Zbawicielem jest Pismo Święte. Daje nam możliwość ciągłego odkrywania Chrystusa, który żywy i prawdziwy pochyla się nad nami. Wykorzystajmy więc czas Tygodnia Biblijnego, aby zmotywować się do czytania Pisma Św. i zachęcania do tego naszych bliskich.

pon, 16 Kwi 2018  ·  33,6 MB  ·  134
Audycja z 16 kwietnia 2018 r.