17 kwietnia wyemitowaliśmy ostatnią audycję dotyczącą martyrologii jarosławskich Żydów. Żydzi stanowili znaczącą grupę mieszkańców Jarosławia, która miała ogromny wpływ na funkcjonowanie miasta, a ślady ich bytności można dostrzec także i dzisiaj.

Audycje poświęcone swojemu miastu uczniowie klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Jarosławiu przygotowują pod kierunkiem nauczyciela historii – p. Kazimierza Bedli.

wt, 13 Lut 2018  ·  4,1 MB  ·  89
Audycja z 13 lutego 2018 roku, przygotowana przez p. Kazimierza Bedlę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Jarosławiu
wt, 20 Lut 2018  ·  6,1 MB  ·  95
Audycja z 20 lutego 2018 roku, przygotowana przez p. Kazimierza Bedlę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Jarosławiu
wt, 13 Mar 2018  ·  6,2 MB  ·  71
Audycja z 13 marca 2018 roku, przygotowana przez p. Kazimierza Bedlę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Jarosławiu
wt, 20 Mar 2018  ·  5,9 MB  ·  64
Audycja z 20 marca 2018 roku, przygotowana przez p. Kazimierza Bedlę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Jarosławiu
wt, 10 Kwi 2018  ·  4,8 MB  ·  59
Audycja z 10 kwietnia 2018 roku, przygotowana przez p. Kazimierza Bedlę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Jarosławiu
wt, 17 Kwi 2018  ·  5,2 MB  ·  51
Audycja z 17 kwietnia 2018 roku, przygotowana przez p. Kazimierza Bedlę wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 z oddziałami gimnazjalnymi w Jarosławiu