W niedzielę, 15 kwietnia, rozpoczęliśmy X Tydzień Biblijny pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Ważne jest, byśmy poznawali Boga poprzez słowa zawarte na kartach Biblii, gdyż jak pisał św. Hieronim – „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”.

O tym, jak ważne jest Pismo Święte w życiu chrześcijanina rozmawialiśmy 17 kwietnia z ks. Łukaszem Sowąks. Michałem Kozakiem. 

wt, 17 Kwi 2018  ·  7,7 MB  ·  69
O X Tygodniu Biblijnym i znaczeniu Pisma Świętego w życiu chrześcijanina