Do 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej w roku szkolnym 2017/2018 W Archidiecezji Przemyskiej przystąpiło 27 szkół ponadgimnajzalnych. Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Obejmuje znajomość Księgi Psalmów oraz Listu do Galatów i Listu do Filipian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Tekstem źródłowym konkursu było Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011).

Etap szkolny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej został przeprowadzony w dniu 13 marca 2018 r. W skali Polski przystąpiło do niego 1670 szkół ponadgimnazjalnych. W Archidiecezji Przemyskiej w etapie szkolnym uczestniczyło ponad 250 uczniów reprezentujących 27 szkół.  Z tej grupy, zgodnie z zasadami regulaminu, organizatorzy wyłonili 57 olimpijczyków reprezentujących 19 szkół ponadgimnazjalnych i zakwalifikowali tych uczniów do etapu drugiego.

Drugi etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej był przeprowadzony w dniu 18 kwietnia 2018 r. etap diecezjalny na terenie każdej z diecezji. W Archidiecezji Przemyskiej etap diecezjalny został zorganizowany w klasztorze Sióstr Benedyktynek w Przemyślu. Wzięło w nim udział 44 olimpijczyków.

Sprawowane w pięknej kaplicy Dobrego Pasterza w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Przemyślu Nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczył Ks. Abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, rozpoczęło olimpijskie zmagania. W homilii Ksiądz Arcybiskup ukazał potrzebę i piękno lektury Biblii, która pozwala, sercem szlachetnym i czystym przyjąć słowo Boże i wydać owoc w naszym życiu. Pamiątką spotkania stała się ofiarowana młodzieży przez Księdza Arcybiskupa książka „Markowskie bociany”, ukazująca bohaterską postawę Sług Bożych Rodziny Ulmów z Markowej, którzy wierni słowom Chrystusa, mimo przeciwności jakie niosła wojenna zawierucha, ratowali życie Żydom płacąc najwyższą cenę.

Zmagania olimpijskie rozgrywały się dwustopniowo: najpierw wszyscy olimpijczycy wypełniali test, a następnie uczniowie z najlepszymi wynikami udzielali odpowiedzi ustnych. W Komisji Diecezjalnej pełnili posługę: ks. prałat Bronisław Żołnierczyk (asystent Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”); ks. Jerzy Gałązka (doradca metodyczny w Przemyślu); p. Jerzy Łobos (przewodniczący Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Przemyślu) oraz p. Maria Słoboda i p. Leszek Kroczak (członkowie  Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Przemyślu).

Komisja Diecezjalna po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów oraz przeprowadzeniu podetapu ustnego zakwalifikowała na etap ogólnopolski trzech olimpijczyków. Są nimi:

  1. Dominika DEREŃ –  uczennica Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, przygotowywana przez p. Tomasza Zakielarza;
  2. Klaudia WRONA – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie, przygotowywana przez ks. Piotra Sobolaka;
  3. Anna DRĄŻEK –  uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, przygotowywana przez ks. Wiktora Florka.

Ponadto Komisja Diecezjalna przyznała wyróżnienie czterem olimpijczykom. Są nimi:

  1. Szymon KWOLEK – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Łańcucie, przygotowywany przez ks. Wiktora Florka;
  2. Michał KOCHANOWICZ – uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu, przygotowywany przez ks. Grzegorza Czerwonkę;
  3. Monika SZUBA – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, przygotowywana przez ks. Wojciecha Sabika;
  4. Jan KOTYŁA – uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, przygotowywany przez s. Bożenę Wilman.

Wszyscy uczestnicy etapu diecezjalnego w Przemyślu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Finaliści dodatkowo otrzymali możliwość udziału w warsztatach biblijnych w Częstochowie.

Organizatorem diecezjalnego finału 22. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej było Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Etap diecezjalny został przygotowany i przeprowadzony przez Przewodniczącego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Przemyślu – P. Jerzego Łobosa. Patronat honorowy nad tym dziełem sprawował Metropolita Przemyski, Ks. Abp Adam Szal. Konkurs wspierał Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu. WNK dziękuje wszystkim Katechetom, którzy zaangażowali się w 22. edycję konkursu i przygotowywali młodzież do olimpijskich zmagań. Organizatorzy dziękują wszystkim szkołom, które wzięły czynny udział. Wyrazy wdzięczności składamy także Siostrom Benedyktynkom z Przemyśla za przygotowany obiad dla uczestników konkursu i ich opiekunów.

Wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i katechetom oraz szkołom – gratulujemy!

ks. Jerzy Gałązka, Jerzy Łobos