fot. ks. Andrzej Bienia

W sobotę, 14 kwietnia 2018 r., w Domu Księży Emerytów w Korczynie, w wieku 83 lat zmarł ks. Józef Węgrzynek. Pogrzeb śp. ks. Józefa odbył się w środę, 18 kwietnia 2018 r., w rodzinnej miejscowości Iskrzynia.

Ks. Józef Węgrzynek, ur. 14 marca 1935 r. w Iskrzyni, syn Bronisława i Heleny Węgrzynek był najstarszym z siedmiorga rodzeństwa. W latach 1942-1948 uczęszczał do Państwowej Szkoły Publicznej w Iskrzyni, szkołę podstawową ukończył w Krościenku Wyżnym. W latach 1949-1952 uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości. W latach 1953-1959 kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bp. Franciszka Bardy w dniu 7 czerwca 1959 r. Dnia 14 czerwca 1959 r. odprawił Mszę Św. prymicyjną w Kościele Parafialnym w Krościenku Wyżnym.

Pierwszą pracę duszpasterską w charakterze wikarego podjął w Słocinie k. Rzeszowa. W latach 1960-1962 pracował jako wikariusz w parafii Niewodna k. Strzy­żowa. W latach 1962-1969 pracował w Iwoniczu Zdroju jako wikariusz i katecheta szkół średnich (LO i ZSZ). W latach 1969-1973 pełnił funkcję wikariusza przy katedrze w Przemyślu i był jednocześnie katechetą w Państwowym Gimnazjum im. J. Słowackiego w Przemyślu i w dwuletnim Studium Pomaturalnym (Studium Pedagogiczne i Studium Pielęgniarskie w Przemyślu). Prowadził diecezjalne duszpasterstwo młodzieży męskiej w Przemyślu. W latach 1973-1975 był wikariuszem i katechetą szkół średnich w Stalowej Woli, tu czynił starania o wyjazd na misje do Szwecji. Za zgodą ordynariusza, bp. Ignacego Tokarczuka, dnia 25 października 1975 r. wyjechał do Szwecji. Do czasu otrzymania wizy i paszportu na krótko przebywał na wikarówce w Tyczynie k. Rzeszowa.

Pracował w Szwecji w charakterze wikariusza w parafii rzymskokatolickiej w mieście Vasteros do dnia 31 grudnia 1978 r. Następnie został mianowany proboszczem parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Brygidy w mieście Norrkóping, gdzie pracował od l stycznia 1979 r. do l sierpnia 1994 r. Przez 6 lat pełnił funkcję dziekana dekanatu Jónkonog. Od 1 września 1995 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii św. Piotra w mieście Trollhättan k. Göteborga. 1 listopada 1995 r. został inkardynowany do diecezji w Sztokholmie. Ostatnie lata pobytu w Szwecji spędził w Karlskroonie, gdzie najpierw pełnił funkcję proboszcza, a następnie emeryta.

Od grudnia 2016 r. przebywał w Domu Księży Emerytów w Korczynie, gdzie zmarł 14 kwietnia 2018 r. o godz.13.15.

za: ks. Krzysztof Kwieciński, proboszcz w Iskrzyni

Uroczystościom pogrzebowym w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Iskrzyni przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Homilię natomias wygłosił ks. Stanisław Bertmiński, który postanowił ukazać zgromadzonym życie śp. ks. Józefa Węgrzynka.

My się o śmierć modlimy codziennie: „W godzinę śmierci naszej – Amen” […] Życzyłbym nam wszystkim takiej śmierci jaką jemu dał Pan Bóg: bez cierpienia, bez kłopotu dla swojego otoczenia, pojednany z Panem Bogiem zasnął i przeszedł do innej rzeczywistości. Wędrował po świecie. Był w Przemyślu, w Szwecji, a teraz wrócił do swojej rodzinnej parafii – mówił ze wzruszeniem kaznodzieja.

Po zakończonej Eucharystii ciało śp. ks. Józefa Węgrzynka zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Iskrzyni.

W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyła rodzina zmarłego kapłana, przyjaciele, parafianie, księża z Archidiecezji Przemyskiej, a także delegacja kapłanów ze Szwecji.

czw, 19 Kwi 2018  ·  6,9 MB  ·  248
Iskrzynia, 18 kwietnia 2018 r.
czw, 19 Kwi 2018  ·  6,8 MB  ·  206
Iskrzynia, 18 kwietnia 2018 r.