W sobotę, 21 kwietnia 2018 r. w Przemyślu Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie oraz Zgromadzenie Księży Michalitów zorganizowali XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej pt. Tak rodziła się i rodzi się Polska.

Eucharystia sprawowana pod przew. abpa Adama Szala, Przemyśl – Archikatedra, 21 kwietnia 2018 r. fot. Stanisław Gęsiorski

O godz. 9.00 wszyscy uczestnicy kongresu wzięli udział we wspólnej modlitwie, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Na początku homilii Ksiądz Arcybiskup przywołał słowa Katechizmu Polskiego Dziecka, które są swoistym Credo polskiego katolicyzmu. Polska to żywy naród – jak podkreślił Kaznodzieja – który ma bogata historię, w czasie której wiele niebezpieczeństw pomógł przezwyciężyć sam Bóg, troszczący się o swoje dzieci. Tak, jak Bóg troszczył się niegdyś o naród wybrany, tak i dziś potrzeba zaufania Bogu. Arcybiskup, zauważając że wspominając bohaterów i patriotów w roku 100-lecia odzyskania niepodległości, my również mamy myśleć, pisać i mówić o Ojczyźnie. Do tego zobowiązuje nas IV przykazanie Boże, które wzywa do miłości Ojczyzny, a ta miłość ma wyrażać się w konkretach, tak, aby nie zatracić dziedzictwa przodków na rzecz pseudowartości. Szczycąc się pięknymi tradycjami naszej Ojczyzny, mamy ciąle być odpowiedzialni za losy naszego kraju. Metropolita Przemyski przywołał tu postawy św. Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które są przejawem zatroskania o dobro Polski.

sob, 21 Kwi 2018  ·  6,2 MB  ·  119
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 21 kwietnia 2017 r.

Wystąpienie Beaty Szydło, Wicepremier Rządu RP, Przemyśl – WSD, 21 kwietnia 2018 r. fot. Stanisław Gęsiorski

Dalsza część spotkania odbyła się w auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie przybyłych gości i słuchaczy przywitał ks. dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

W czasie sesji naukowej głos zabrali:

  • Beata Szydło (Wicepremier Rządu RP, Warszawa) – Rodzić miłość do Ojczyzny w sercach dzieci, młodzieży, Polaków…;
  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Rektor UKSW w Warszawie) – Aktualność myśli kard. Stefana Wyszyńskiego o wychowaniu do wolności i miłości Ojczyzny;
  • dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów) – Abp Ignacy Tokarczuk – strażnik ideałów niepodległej Polski;
  • dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) – Świadomość historyczna a kształtowanie uczuć patriotycznych;
  • ks. dr Waldemar Janiga (Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu) – Św. Jan Paweł II – zatroskany o Polskę.

Słowo pozdrowienia przekazał dla uczestników również Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP.

sob, 21 Kwi 2018  ·  3,9 MB  ·  135
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  6,9 MB  ·  196
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  7,5 MB  ·  118
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  3,3 MB  ·  98
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  6,2 MB  ·  95
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  322,9 KB  ·  132
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  993,7 KB  ·  99
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.
sob, 21 Kwi 2018  ·  1,7 MB  ·  114
XII Kongres Nauczycieli i Wychowawców, Przemyśl - Wyższe Seminarium Duchowne, 21 kwietnia 2017 r.