W sobotę, 21 kwietnia 2018 r., wspólnota Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Wańkowej przeżywała wielką radość z faktu przybycia do świątyni parafialnej relikwii św. Jana Pawła II.

Relikwie zostały uroczyście wniesione do kościoła w Wańkowej przez ks. abp. Adama Szala i towarzyszących mu kapłanów w asyście strażaków OSP, a następnie umieszczone w relikwiarzu znajdującym się w bocznym ołtarzu, obok figury Matki Bożej Fatimskiej. Nad relikwiarzem zawisł obraz św. Jana Pawła II, który namalował Andrzej Piszczek.

Tego dnia Metropolita Przemyski udzielił również sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Wańkowa. Tym, którzy przyjęli dary Ducha Świętego, arcybiskup ofiarował „Dzieje apostolskie” i – zwracając się zarówno do nowo bierzmowanych, jak i wszystkich wiernych – zachęcał do częstego obcowania ze Słowem Bożym.

Dla całej parafii to bardzo ważne i wspaniałe wydarzenie, gdyż od tej pory relikwie naszego wielkiego Rodaka będziemy mieć już „na zawsze”, a 22. dnia każdego miesiąca będzie się odbywało uroczyste nabożeństwo do św. Jana Pawła II, w czasie którego będą odczytywane prośby i podziękowania wiernych ze specjalnie przygotowanej księgi, znajdującej się obok relikwiarza. Pierwszego wpisu do księgi dokonał abp Adam, powierzając opiece św. Jana Pawła II Archidiecezję Przemyską i parafię Wańkowa.

B.R. Szubrowie