Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – Papieża Słowianina” w roku szkolnym 2017/2018 jest adresowany do uczniów oddziałów gimnazjalnych. Głównym celem Konkursu jest kształtowanie świadomości i postaw młodzieży oraz przybliżenie życia i wartości zawartych w nauczaniu Wielkiego Polaka – św. Jana Pawła II. Konkurs przeprowadzany jest trójstopniowo: etap szkolny, wojewódzki i ogólnopolski. Organizatorem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku wraz z Wydziałami Katechetycznymi diecezji znajdujących się na Podlasiu (Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Łomży, Wydział Nauczania Kurii Diecezjalnej w Ełku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie) oraz Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II.

Etap szkolny odbył się 27 lutego 2018 r. we wszystkich zgłoszonych szkołach. Etap wojewódzki został przeprowadzony 24 kwietnia 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Uczestniczyło w nim 29 uczniów (w tym 17 uczniów z terenu Archidiecezji Przemyskiej) dotychczasowych gimnazjów reprezentujących 14 szkół z województwa podkarpackiego (w tym 8 szkół z terenu Archidiecezji Przemyskiej).

Uczestników konkursu, w gościnnych progach szkoły, serdecznie powitał p. Paweł Przetacznik – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Następnie p. Iwona Bereś – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty przedstawiła komisję wojewódzką oraz zainicjowała przebieg etapu wojewódzkiego.

Uczestnicy Konkursu wypełniali test, który składał się z trzech części: pytań otwartych, pytań jednokrotnego wyboru oraz tzw. tekstów luk. Pytania sprawdzały znajomość  nauczania Papieża Polaka i Słowianina, szczególnie w aspektach umiłowania Ojczyzny oraz rozumienia patriotyzmu. Następnie, olimpijczycy, rekreacyjnie zwiedzali okolicę, m.in. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Gospodarze wszystkich zaprosili także na obiad.

Komisja (w składzie: przewodniczący – p. Paweł Przetacznik, dyrektor Gimnazjum w Zręcinie; członkowie: p. Iwona Bereś – wizytator KO w Rzeszowie, ks. dr Krzysztof Budzyń – WK Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ks. dr Grzegorz Franczyk – WNK Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ks. dr Bogdan Krempa – WK Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, ks. Jerzy Gałązka – WNK Kurii Metropolitalnej w Przemyślu) po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wyłoniła laureatów etapu wojewódzkiego Konkursu i zakwalifikowała ich na etap ogólnopolski.

LAUREATAMI finału wojewódzkiego konkursu są:

  1. Alicja ŻMUDA – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brzeźnicy (diecezja tarnowska)
  2. Agnieszka CYBOROŃ – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Lotników Brytyjskich w Żdżarach (diecezja tarnowska)
  3. Natalia GWÓŹDŹ – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brzeźnicy (diecezja tarnowska)
  4. Bartłomiej BODASZEWSKI – uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie (archidiecezja przemyska)
  5. Kinga MAZGAJ – uczennica Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (diecezja rzeszowska)

Ogłoszeniu wyników i wręczaniu nagród dla wszystkich laureatów i finalistów etapu wojewódzkiego Konkursu towarzyszył bogaty program artystyczny w wykonaniu młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Młodzi artyści pod czujnym okiem swoich Wychowawców w przepiękny sposób prezentowali poezję i nauczanie Patrona swojej szkoły – św. Jana Pawła II, tworząc poruszającą lekcję patriotyzmu. Finał wojewódzki zaszczyciła swoją obecnością Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch.

Organizatorem wojewódzkiego finału Konkursu było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z Wydziałami Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Tarnowie i Sandomierzu oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie (nauczyciele przejęli obowiązki w recepcji i punkcie informacyjnym, wspomagali pracę komisji i animowali wszystkie wydarzenia związane z konkursem).

WNK Kurii Metropolitalnej w Przemyślu dziękuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za zorganizowanie etapu wojewódzkiego Konkursu. Dziękujemy również przedstawicielom Wydziałów Katechetycznych Kurii Diecezjalnych w Rzeszowie, Tarnowie i Sandomierzu. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich Nauczycieli i Katechetów, którzy zaangażowali się w Konkurs i przygotowali młodzież do olimpijskich zmagań. Dziękujemy także wszystkim szkołom, które wzięły czynny udział. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie za gościnność i pięknie przygotowaną oprawę Konkursu poświęconego umiłowaniu Ojczyzny.

Młodzieży, rodzicom, nauczycielom i katechetom oraz szkołom – gratulujemy!

ks. Jerzy Gałązka

FOTOGALERIA