ul. Misiągiewicza 42, 37-200 Przeworsk * www.chrystus-krol.przeworsk.pl

W dniu 27 kwietnia 2018 r. w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku odbywał się wieczór uwielbienia. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii sprawowanej pod przewodnictwem ks. prał. Jana Miazgi, proboszcza Parafii.  Podczas homilii ks. Mateusz Rutkowski, wikariusz Parafii, wskazał na wartość życia w pełni zaangażowania chrześcijańskiego.

pt, 27 Kwi 2018  ·  3,4 MB  ·  180
Przeworsk pw. Chrystusa Króla, 27 kwietnia 2018 r.
pt, 27 Kwi 2018  ·  14,3 MB  ·  269
Przeworsk pw. Chrystusa Króla, 27 kwietnia 2018 r.

Po Mszy św. konferencje wygłosił oraz modlitwę uwolnienia i uzdrowienia poprowadził Marcin Zieliński.