Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie jednego ministranta z parafii i nagroda za zaangażowanie w danym roku szkolnym. Tytuł ten zostanie wręczony przez ks. abpa Adama Szala podczas Diecezjalnego spotkania  Służby Liturgicznej Ołtarza w Archikatedrze Przemyskiej, w sobotę, 16 czerwca 2018 r.

Kandydatem do wyróżnienia w archidiecezji powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Jest wzorowym ministrantem.
 2. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych (spowiedź, Komunia św.).
 3. Wyróżnia się szczególną gorliwością w podejmowaniu posług liturgicznych w parafii (wzorowa frekwencja na Mszach św., nabożeństwach, zbiórkach).
 4. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami (szkoła, parafia, dom).
 5. Chętnie świadczy pomoc swym rówieśnikom.
 6. Ma wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie w szkole oraz celującą bądź bardzo dobrą ocenę z religii.
 7. Cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku parafialnym.
 8. Pragnie mobilizować swym zachowaniem innych ministrantów do otrzymania wyróżnienia w następnych latach.
 9. Odznacza się bardzo dobra wiedzą dotyczącą znajomości liturgii.
 10. Bierze udział w spotkaniach i uroczystościach na szczeblu diecezjalnym.

Zachęcamy Księży Opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza w każdej parafii do tego, by wyłonili z grona parafialnych, tych chłopców, którzy wykazują się największą gorliwością i sumiennością pełniąc swoją służbę przy Ołtarzu.

Zgłoszenia do 3 czerwca 2018 roku u Diecezjalnego Duszpasterza LSO (do tego dnia wysyłamy formularz zgłoszeniowy).

PRZYPOMINAM!

Przypominam również o zgłoszeniu ministrantów i lektorów, którzy odbyli kurs liturgiczny „Ministrant Ołtarza” i kurs „Lektora” w swoich parafiach czy dekanatach z podaniem imienia i nazwiska, parafię oraz opiekuna.

 • Kurs Ministranta Ołtarza. Zgłaszamy chłopców od V klasy Szkoły Podstawowej do II gimnazjum.
 • Kurs Lektora. Zgłaszamy chłopców od VII klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponagimnazjalnej.

Zwieńczenie Kursów “Ministrant Ołtarza” „Lektora” będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedry Przemyskiej (16 czerwiec 2018).

Zgłoszenia imienne z podaniem parafii i księdza opiekuna, proszę przysyłać do 3 czerwca 2018 roku do Duszpasterza Diecezjalnego LSO.

ks. Jacek Zarzyczny

DO POBRANIA: