Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie jednego ministranta z parafii i nagroda za zaangażowanie w danym roku szkolnym. Tytuł ten zostanie wręczony przez ks. abpa Adama Szala podczas Diecezjalnego spotkania  Służby Liturgicznej Ołtarza w Archikatedrze Przemyskiej, w sobotę, 16 czerwca 2018 r.

Kandydatem do wyróżnienia w archidiecezji powinien spełniać następujące kryteria:

 1. Jest wzorowym ministrantem.
 2. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych (spowiedź, Komunia św.).
 3. Wyróżnia się szczególną gorliwością w podejmowaniu posług liturgicznych w parafii (wzorowa frekwencja na Mszach św., nabożeństwach, zbiórkach).
 4. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami (szkoła, parafia, dom).
 5. Chętnie świadczy pomoc swym rówieśnikom.
 6. Ma wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie w szkole oraz celującą bądź bardzo dobrą ocenę z religii.
 7. Cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku parafialnym.
 8. Pragnie mobilizować swym zachowaniem innych ministrantów do otrzymania wyróżnienia w następnych latach.
 9. Odznacza się bardzo dobra wiedzą dotyczącą znajomości liturgii.
 10. Bierze udział w spotkaniach i uroczystościach na szczeblu diecezjalnym.

Zachęcamy Księży Opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza w każdej parafii do tego, by wyłonili z grona parafialnych, tych chłopców, którzy wykazują się największą gorliwością i sumiennością pełniąc swoją służbę przy Ołtarzu.

Zgłoszenia do 3 czerwca 2018 roku u Diecezjalnego Duszpasterza LSO (do tego dnia wysyłamy formularz zgłoszeniowy).

PRZYPOMINAM!

Przypominam również o zgłoszeniu ministrantów i lektorów, którzy odbyli kurs liturgiczny „Ministrant Ołtarza” i kurs „Lektora” w swoich parafiach czy dekanatach z podaniem imienia i nazwiska, parafię oraz opiekuna.

 • Kurs Ministranta Ołtarza. Zgłaszamy chłopców od V klasy Szkoły Podstawowej do II gimnazjum.
 • Kurs Lektora. Zgłaszamy chłopców od VII klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponagimnazjalnej.

Zwieńczenie Kursów “Ministrant Ołtarza” i „Lektora” będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedry Przemyskiej (16 czerwiec 2018).

Zgłoszenia imienne z podaniem parafii i księdza opiekuna, proszę przysyłać do 3 czerwca 2018 roku do Duszpasterza Diecezjalnego LSO.

ks. Jacek Zarzyczny

DO POBRANIA: