Pierwsza sobota maja jest już tradycyjnie dniem, w którym rozpoczyna się cykl Nabożeństw Fatimskich. Nabożeństwa te mają bez wątpienia piękną i długą tradycję w Miejscu Piastowym. Tegoroczne majowe nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych, którzy przybyli polecać Matce Bożej Fatimskiej swoje intencje. Obecni na modlitwie w sposób szczególny byli członkowie Domowego Kościoła, Ruchu Światło-Życie. Ich obecność była wyrazem zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej każdej rodziny, która jest przecież domowym Kościołem kształtującym kolejne pokolenia wiernych.

Wszystkich zgromadzonych wiernych przywitał ks. dr Jan Seremak, przedstawiając jednocześnie sens i wymiar pierwszosobotnich Nabożeństw Fatimskich. Szczególnie zaprosił do modlitwy za rodziny, aby były mocne w wierze i przekazywały depozyt wiary swoim dzieciom.

Nabożeństwu przewodniczył pasterz archidiecezji – arcybiskup Adam Szal. W kazaniu zauważył, że gromadząc się na Nabożeństwach Fatimskich, każdy wierny zbliża się do Maryi Napełnionej Łaską. Napełnienie Łaską budzi zaś w człowieku prawdziwą nadzieję. Maryja zawsze była i jest Tą, która daje nadzieję. Od zwiastowania, Maryja obecna jest wszędzie pod szczególnym tchnieniem Ducha Świętego. Ukazuje nam też jak ważne jest ciągłe budowanie relacji z Bogiem, które wyraża się poprzez modlitwę. Maryja nie tylko ukazuje nam piękne postawy ale także wspiera nas w naszym żywym uczestnictwie w życiu Kościoła. Jej orędzie wypowiedziane w Fatimie jest z jednej strony bardzo macierzyńskie, ale z drugiej mocne i wychowawcze. Arcybiskup Adam Szal wyróżnił także cztery rady jakie zostawia nam Matka Boża. Są to: nawrócenie, różaniec, zawierzenie i pokuta. Korzystając z tych rad i uczestnicząc z wiarą w Nabożeństwach Fatimskich przybliżamy zbawienie, którego z nadzieją oczekujemy.

sob, 5 Maj 2018  ·  15,2 MB  ·  123
Miejsce Piastowe, 5 maja 2018 r.

Wypełnieniem jednej z rad Maryi a jednocześnie zwieńczeniem fatimskiego spotkania w Miejscu Piastowym była wspólnie odmawiana modlitwa różańcowa. Modlitwę prowadzili obecni na nabożeństwie członkowie Domowego Kościoła. Następnie, w trakcie procesji z placu do kościoła, odśpiewana została Litania do Matki Bożej.