Za niespełna miesiąc – 7 czerwca – odbędzie się XXXIV Pielgrzymka Dzieci do Miejsca Piastowego. Celem pielgrzymki jest modlitwa w  intencjach dzieci oraz zabawa w atrakcyjnie przygotowanych sektorach. Wydarzenie będzie odbędzie się na placu fatimskim przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. 

Dokładne informacje na temat organizacji kolejnego już Michaylandu przekazała nam siostra Maksymiliana Ciepała – Sekretarka Generalna Zgromadzenia Sióstr Michalitek. To spotkanie ma w sobie element nie tylko rekreacyjny, ale także duchowy, wychowawczy i edukacyjny. Z tego względu myślą przewodnią tegorocznego Michaylandu są słowa: „Aby Polsce przybywało świętych”, dedykowane w 100. Rocznicę odzyskania Niepodległości naszej Ojczyźnie. Organizatorzy zachęcają, aby każda grupa wybrała sobie za patrona polskiego świętego i wykonała proporzec, emblemat z jego wizerunkiem oraz podpisem miejscowości skąd przyjechała. W czasie spotkania uczestnicy będą mogli skorzystać z różnych form zabaw rekreacyjnych: „dmuchańców”, jazdy konnej, gier sprawnościowych, mini warsztatów cyrkowych, a także z posiłku i napojów.

pt, 11 Maj 2018  ·  9,4 MB  ·  77
O XXXIV Pielgrzymce Dzieci do Miejsca Piastowego - "Michayland"

Spotkaniu będą towarzyszyć również dwa konkursy, rysunkowy: „Jak polscy święci kochali Ojczyznę” oraz konkurs piosenki patriotycznej: „Piosenka o mojej Ojczyźnie”. 

Do konkursu plastycznego należy przesyłać prace, technika dowolna, do 28 maja, na adres:
Siostry Michalitki (Konkurs plastyczny)
ul. Ks. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe

Rysunki proszę opisać: imię nazwisko dziecka, klasa, szkoła oraz kontakt do wychowawcy w celu poinformowania o wynikach konkursu. Nagrody będą rozdawane pod koniec spotkania około g. 13.15.

Do udziału w prezentacjach artystycznych należy zgłaszać uczestników indywidualnych lub zespołowych, z podaniem liczby dzieci w zespole, również do 28 maja, na numer telefonu 797907001 lub mailowo siostry@michalitki.pl. Ze względu na ograniczony czas prezentacji (od 11.15-12.45) o możliwości występu będzie decydować kolejność zgłoszenia. 

Udział w spotkaniu należy zgłaszać do 28 maja na adres siostry@michalitki.pl lub pod numerami telefonu: 13 43 381 31, 797907014.