Munina, 30 maja 2018 r., fot. Wojciech Brzeziński

W środę, 30 maja 2018 r., młodzież z Parafii pw. św. Józefa w Muninie przyjęła sakrament bierzmowania.

Udzielił go ks. bp Stanisław Jamrozek, podczas uroczystej Mszy Świętej, sprawowanej o godzinie 18.00. Eucharystię koncelebrowali: archiprezbiter jarosławski i dziekan dekanatu Jarosław II, ks. prał. Andrzej Surowiec; proboszcz, ks. Janusz Trojnar i wikariusz, ks. Ryszard Pelc.

Młodzieży, obdarzonej pełnią darów Ducha Świętego i wezwanej tym samym do dawania odważnego świadectwa o Chrystusie, życzymy gorliwości i wytrwałości w realizacji życiowych powołań.

GALERIA