Wierni podczas Eucharystii sprawowanej pod przew. ks. prał. Tadeusza Kocóra, 7 czerwca 2018 r., fot. ks. Piotr Czarniecki

W pierwszy czwartek, 7 czerwca 2018 r. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie (Fara) odbyło się tradycyjnie nabożeństwo nowenny ku czci Matki Bożej Szkaplerznej, której przedstawione zostały intencje modlitewne.

Następnie sprawowana była Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Tadeusz Kocór, proboszcz parafii i archiprezbiter łańcucki. W słowach homilii podkreślił, jak wielką miłością Bóg obdarował każdego z nas. Kaznodzieja wskazał na to, że z naszej strony – poprzez akt zawierzenia – potrzeba odpowiedzi na tę Bożą miłość. Po zakończonej Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna, która przebiegła trasą nabożeństw fatimskich czyli z kościoła w stronę rynku Miasta Łańcuta. Po procesji nastąpiło poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo dzieci.

czw, 7 Cze 2018  ·  2,0 MB  ·  126
Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Łańcucie (Fara), 7 czerwca 2018 r.