Uroczystej Mszy Świętej odpustowej w Łękach Dukielskich przewodniczył abp Józef Michalik, fot. Mateusz Więcek

8 czerwca 2018 r. wspólnota parafialna parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łękach Dukielskich przeżywała kilka niecodziennych wydarzeń, których punktem centralnym była uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika.

Za łaską Bożą mogli tego dnia gościć ks. abpa Józefa Michalika, który z parafią jest związany wyjątkowo: w 1999 r. poświęcił nową świątynię, którą konsekrował w 2004 r., a tym razem poświęcił jeszcze Parafialną Izbę Muzealną w dolnym kościele.

Abp Michalik z wielkim zainteresowaniem dokonał rekonesansu po poszczególnych sektorach związanych tematycznie z wydarzeniami parafialnymi, żywo interesując się różnymi zagadnieniami związanymi z zebranymi przedmiotami i pamiątkami naszego życia religijnego oraz biblioteki parafialnej, która utworzona nieco wcześniej w przedsionku zakrystii, teraz znalazła swoje stałe miejsce i jest zorganizowana profesjonalnie przez przygotowaną do tego osobę p. Jolantę Czaję. Na koniec pobytu w tym miejscu ks. abp otrzymał archiwalne numery gazety parafialnej wydawanej już od 21 lat. Były to egzemplarze bogato ilustrowane z poświęcenia naszej świątyni, konsekracji, wywiadu z ks. arcybiskupem w 1999r. oraz numer bieżący, który właśnie ukazał się na parafialne święto. Abp Michalik wpisał się również do księgi pamiątkowej tego miejsca zostawiając tym samym kolejny ślad swoich stóp na – zawsze dla Niego gościnnej – łęckiej ziemi.

Na rozpoczęcie Mszy Świętej odpustowej abpa Józefa Michalika powitali i poprosili o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej rodzice kandydatów do bierzmowania wraz z ks. proboszczem, który powitał także kanclerza kurii, dostojnego Jubilata ks. Jana Wilusza i wszystkich przybyłych kapłanów.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył abp Michalik, a współkoncelebransami byli: ks. proboszcz Marek Danak, dziekan dukielski ks. Stanisław Siuzdak, jubilat i rodak ks. Jan Wilusz, gwardian klasztoru oo. Bernardynów o. Tacjan Mróz oraz proboszcz parafii Bóbrka ks. Stanisław Babiarz. Po liturgii słowa ks. Danak poprosił o udzielenie młodzieży z Łęk Dukielskich i Bóbrki sakramentu bierzmowania.

Podczas kazania abp Michalik podkreślił wyjątkowość parafii w Łękach Dukielskich poświęconej Bożemu Sercu mówiąc:

– Piękny tytuł wybraliście dla naszej parafii, bo Serce Jezusowe to symbol miłości, to lekcja miłości, którą Pan Jezus daje nam wszystkim (…) Parafia Serca Jezusowego powinna zdawać sobie sprawę o tym przesłaniu, że Pan Jezus nie tylko umiera na krzyżu aby uwielbić Ojca, przeprosić Boga za grzechy, zadość czynić, zbawić nas, ale żeby nauczyć nas miłości. To jest właśnie Serce Jezusa. (…) Ono uczy nas miłości swoim przykładem. Ono do końca nas umiłowało aż do pozostania z nami w Najświętszym Sakramencie. Eucharystia jest tym przykładem miłości Boga do człowieka.

Nawiązując do pięknego jubileuszu kapłaństwa naszego rodaka ks. Jana Wilusza kaznodzieja nie omieszkał także użyć porównania miłości Serca Jezusowego do ludzi mówiąc:

Kapłaństwo to jest właśnie ten dar Serca Jezusowego dla ludzi. Żebyśmy przejęli się ta miłością miłosierną. Bo właśnie to swoje miłosierdzie Bóg przekazuje przez kapłana w konfesjonale odpuszczając grzechy, przygotowując człowieka na spotkanie z Bogiem – W tym miejscu przypomniał drogę kapłańską ks. Jana, a następnie przywołał czas obecny, gdy został rezydentem w parafii pw. Św. Piotra i Jana z Dukli stwierdzając, że Pan Bóg upodobał go sobie, aby miał jeszcze ten czas na to codzienne spotkanie z Panem Jezusem, żeby wzrastał w wierze i miłości, żeby wyprasza łaski ludziom, żeby nawet cierpienia i dolegliwości dołączył do swojej służby kapłańskiej.

Poświęcając fragment swojej homilii czasom totalitarnym kaznodzieja przestrzegł przed relatywizowaniem zła, co obecnie ma miejsce choćby w niedawnych uroczystych obchodach urodzin ideologa najbardziej zbrodniczego systemu totalitarnego Karola Marksa. Podkreślił w związku z tym, jak świat błądzi, jak świat ginie w tych kłamstwach i jak musimy nieustannie uważać i powracać do naszych korzeni, z których wyrastamy i które nas ukształtowały:

Dlatego dzisiaj musimy wracać do tej Bożej prawdy, którą Chrystus nauczał, za która oddał życie i której kapłani nauczają. Tez pięknym symbolem jest to, że dzisiaj poświęciliśmy tę salę pamiątek pod kościołem. Obrazy. Ile modlitw przed tymi obrazami w rodzinach zanoszono, ile łask ludzie uzyskali. Trzeba z szacunkiem to przechować! Niech to będzie świadectwem, że my wyrastamy z tej tradycji.

Swoją refleksję abp Michalik zakończył życzeniami skierowanymi do młodzieży: – Żebyście byli wierni Chrystusowi, żebyście byli przykładem dla koleżanek i kolegów wierności Panu Jezusowi, uczciwości, piękna duchowego i dobroci.

Bierzmowani z parafii w Łękach Dukielskich i Bóbrce, fot. Mateusz Więcek

Po wyznaniu wiary ks. Arcybiskup udzielił młodzieży daru Ducha Świętego przez namaszczenie w sakramencie bierzmowania.

Po Komunii św. nastąpił uroczysty moment złożenia życzeń, kwiatów i skromnego upominku dostojnemu jubilatowi przez przedstawicieli parafii. Podziękowania i bukiety kwiatów za przygotowanie do sakramentu bierzmowania i jego udzielenie złożyli również przedstawiciele młodzieży na ręce swoich księży proboszczów i abpa Michalika.

Na zakończenie głos zabrał dostojny Jubilat ks. Jan Wilusz. Widać było wielkie wzruszenie i w jego głosie i w sercu, które przecież tyle różnych doświadczeń życiowych miało na swej drodze kapłańskiej.

Procesja eucharystyczna w Łękach Dukielskich, fot. Mateusz Więcek

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja wokół świątyni były ostatnim aktem podniosłej uroczystości, którą zakończyło błogosławieństwo z balkonu świątyni oraz odśpiewanie hymnu „Boże coś Polskę”.

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży z ks. arcybiskupem i kapłanami oraz zwiedzanie Parafialnej Izby Muzealnej były zwieńczeniem podniosłych wydarzeń religijnych odpustowego świętowania w parafii w Łękach Dukielskich.

Henryk Kyc