ul. Misiągiewicza 42, 37-200 Przeworsk * www.chrystus-krol.przeworsk.pl

Parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku w dniu 8 czerwca 2018 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa odbył się wieczór uwielbienia. Przybyłych na spotkanie modlitewne przywitał ks. prał. Jan Miazga, proboszcz parafii. Ks. Jan w czasie homilii wskazał na wartość miłości, do której wzywa nas sam Bóg.

pt, 8 Cze 2018  ·  4,5 MB  ·  34
Przeworsk pw. Chrystusa Króla, 8 czerwca 2018 r.