Poświęcenie kielicha i ornatu przez posługę bpa Edwarda Białogłowskiego, Jodłówka, 10 czerwca 2018 r., fot. dr Jerzy Sobień

10 czerwca 2018 r. w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia kapłańskiej posługi ks. prał. Kazimierza Wójcikowskiego, byłego proboszcza tej parafii. Wszystkich zgromadzonych na modlitwie przywitał ks. Jerzy Jakubiec, obecny kustosz Sanktuarium.

Swoją obecnością zaszczycił bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej, a jednocześnie sąsiad Jodłówki i przyjaciel Jubilata. Ksiądz Biskup podczas wygłoszonego słowa zabrał wszystkich na pielgrzymkę wiary, którą przeszedł przez życie ks. Kazimierz. Kaznodzieja ukazał miejsca posługi Księdza Prałata i przedstawił jak cenna jest wartość posługi kapłańskiej dla ludu Bożego.

Biskup Edward dokonał poświęcenia ofiarowanego na tę okoliczność kielicha i ornatu, a także przekazanego Jubilatowi znaku krzyża jubileuszowego.

Po zakończonej Mszy św. życzenia w imieniu licznie przybyłych na to spotkanie kapłanów przekazał ks. prał. Piotr Kandefer, dziekan dekanatu pruchnickiego. Z kolei słowa uznania wypowiedzieli parafianie i goście związani z Jubilatem.

Kapłani obecni na Jubileuszu ks. prał. Kazimierza Wójcikowskiego, Jodłówka, 10 czerwca 2018 r., fot. dr Jerzy Sobień