Msza św. spraw. przez ks. prał. Józefa Niżnika podczas zebrania Rady DIAK, Przemyśl, 23 czerwca 2018 r., fot. Czesław Urban

Na dzień 23 czerwca 2018 r. zwołane zostało zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 od wspólnej modlitwy podczas Mszy św. sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej przez ks. prał. Józefa Niżnika, Asystenta Diecezjalnego AK.

sob, 23 Cze 2018  ·  638,0 KB  ·  43
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 23 czerwca 2018 r.
sob, 23 Cze 2018  ·  8,4 MB  ·  46
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 23 czerwca 2018 r.

 

Obrady Rady DIAK, Przemyśl, 23 czerwca 2018 r., fot. Czesław Urban

W dalszej części spotkania nastąpiły obrady DIAK-u w sali Domu Katolickiego „ROMA” w Przemyślu. Podczas zebrania dokonano wyboru Prezydium Zebrania Rady DIAK i Komisji Skrutacyjnej. Przedstawiono także sprawozdanie z działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za okres kadencji 2014 – 2018.

Po przedstawieniu procedury wyboru Prezesa, Zarządu Diecezjalnego, delegata do KIAK oraz Komisji Rewizyjnej nastąpił wybór kandydatów na Prezesa DIAK i podjęto uchwałę w sprawie ustalenia składu liczebnego Zarządu DIAK. Wówczas wybrano Zarząd DIAK, delegata do KIAK i członków Komisji Rewizyjnej na kolejną czteroletnią kadencję. Po wyłonieniu trzech kandydatów na prezesa ks. abp Adam Szal mianował na stanowiska Prezesa DIAK Danutę Figiela.

 

Wyniki wyborów:

ZARZĄD DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

 • Figiela Danuta – prezes
 • Baran Cecylia
 • Buk Józef
 • Jarosz Stanisław
 • Lis Anna
 • Podbilska Łucja
 • Stryczek Maria
 • Tabiś Stanisław
 • Urban Czesław

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Bok Teresa
 • Dawidko Bożena
 • Gierlicki Wiesław
 • Ryczan Marian
 • Szylar Jan

DELEGAT DO KRAJOWEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ – Stanisław Mrugała