Ksiądz Arcybiskup Adam Szal wyraził zgodę na ponowną akcję (wcześniej prowadzoną przez firmę Green Office.co Ecologic) zbiórki elektrośmieci na terenie parafii należących do Archidiecezji Przemyskiej, której inicjatorem wraz ze wspomnianą firmą jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro missio”.

Ostateczną decyzję dotyczącą czasu, zakresu i miejsca zbiórki w konkretnej parafii podejmuje jej Ksiądz Proboszcz, który ma też prawo odstąpienia od tej inicjatywy.

W sprawach związanych z pomocą misjom należy kontaktować się z ks. Markiem Blecharczykiem, archidiecezjalnym duszpasterzem ds. misji. Do niego należy zgłaszać inicjatywy misyjne, które mogłyby być wsparte z funduszy pozyskanych podczas zbiórki.