12 sierpnia 2018 r. na Przemyskim Rynku odbyło się otwarcie wystawy pt. „Za walkę o niepodległość Ziemi Przemyskiej – odznaczeni Gwiazdą Przemyśla”, która została przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu przy współpracy z Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Na wstępie wszystkich zaproszonych gości przywitała Prezes Towarzystwa przyjaciół Przemyśla i Regionu p. Bogusława Pieczyńska. Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego p. Piotr Pilch oraz Z-ca Prezydenta Miasta Przemyśla p. Janusz Hamryszczak. Historię odznaczenia przybliżył wszystkim zebranym przemyski filatelista p. Janusz Bator.

Wystawa podzielona została na bloki tematyczne, zawierające oprócz merytorycznych opisów bogatą dokumentację archiwalną, na którą składają się reprodukcje dokumentów i fotografii. Możemy tam znaleźć wiele ciekawych informacji o osobach które zostały odznaczone, a wśród dokumentów odnajdziemy znane nazwiska jak chociażby lekarza z Westerplatte Mieczysława Słabego, Wilhelma Słabego, Jana i Tadeusza Bystrzyckich czy malarza Mariana Strońskiego.

Piotr Michalski