Uczestnicy Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie, Helusz, 25 sierpnia 2018 r., fot. Krzysztof Józefczyk

W dniu 25 sierpnia odbyła się Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie. Członkowie Oazy – dzieci, młodzież i dorośli – zgromadzili się w Heluszu. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty podczas modlitewnego wołania o moc Ducha Świętego na czas spotkania. O doświadczeniu spotkania z Jezusem mówili uczestnicy rekolekcji poszczególnych turnusów, dzieląc się świadectwem umocnienia wiary.

Eucharystia pod przew. bpa Stanisława Jamrozka, Helusz, 25 sierpnia 2018 r., fot. Krzysztof Józefczyk

Pielgrzymka Ruchu to czas dziękczynienia za dar rekolekcji wakacyjnych. Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka była okazją do wyrażenia tego dziękczynienia Bogu i ludziom.

W słowach homilii Ksiądz Biskup podkreślił, że Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK „Nazaret Helusz”, który przejmuje pod opiekę Domowy Kościół – Gałąź Rodzinna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej, podobnie jak dom w Nazarecie będzie dawał wytchnienie pokój i bezpieczeństwo tym, którzy będą tu przeżywać swoje rekolekcje. Bp Stanisław wspomniał, że gdy świat zapomina o Bogu, jako chrześcijanie mamy przyoblekać się na nowo w Chrystusa, tak by stawać się Jego świadkami we współczesnym świecie.

Po zakończonej homilii do grona animatorów przez błogosławieństwo został włączony Dominik z Maćkowic. Natomiast na zakończenie Eucharystii dokonało się podziękowanie za przekazany Ośrodek. Wówczas też nastąpiło pobłogosławienie nowoustanowionych par rejonowych. Z kolei wspólną radością ze spotkania w Heluszu wszyscy mogli podzielić się podczas agapy.

sob, 25 Sie 2018  ·  5,9 MB  ·  83
Helusz - Ośrodek Formacyjno-Wypoczynkowy DK „Nazaret Helusz”, 25 sierpnia 2018 r