Eucharystia sprawowana pod przew. abpa Adama Szala – Polańczyk, 15 września 2018 r., fot. ks. Piotr Czarniecki

15 września 2018 r. odbyła się Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej do Sanktuarium Matki Pięknej Miłości w Polańczyku. O godz. 10.00 przybyłych pielgrzymów przywitał i zawiązanie wspólnoty poprowadził ks. prał. Kazimierz Gadzała, archidiecezjalny duszpasterz służby zdrowia. W tym momencie też nastąpiło wprowadzenie relikwii pielęgniarki, bł. Hanny Chrzanowskiej.

Z kolei w pierwszej konferencji ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL podjął refleksję opartą na słowie Bożym, prezentując temat: „Bojaźń Boża a cywilizacja śmierci”.

O godz. 11.30 rozpoczęła się uroczysta Msza św. sprawowana pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. W czasie homilii Arcybiskup, podkreślając bogactwo nabożeństw i modlitw kierowanych do Matki Bożej, wskazał, że szczególną cechą Maryi jest towarzyszenie – Maryja odsuwa się w cień, aby być obecna przy swoim Synu. To Jej towarzyszenie nie było łatwe, co już w świątyni zapowiedział starzec Symeon.  Ona zaprasza do tej szkoły towarzyszenia wszystkich – zauważył Metropolita. Szczególne miejsce w tej szkole mają pracownicy służby zdrowia, którzy pochylają się nad ludzką słabością: Ważne są lekarstwa i zabiegi, ale poprzez towarzyszenie można więcej uczynić. Na koniec Metropolita Przemyski wskazał na Matkę Pięknej Miłości z Polańczyka, która wskazuje na towarzyszenie poprzez trwanie z miłością przy chorych.

Po Eucharystii wszyscy skorzystali z posiłku przygotowanego w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki.

Na zakończenie pielgrzymki w drugim wystąpieniu ks. dr Arkadiusz Jasiewicz przedstawił postać Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej jako “Siostry naszego Boga”.

sob, 15 Wrz 2018  ·  883,4 KB  ·  63
Polańczyk, 15 września 2018 r.
sob, 15 Wrz 2018  ·  472,4 KB  ·  39
Polańczyk, 15 września 2018 r.
sob, 15 Wrz 2018  ·  4,3 MB  ·  40
Polańczyk, 15 września 2018 r.
sob, 15 Wrz 2018  ·  2,9 MB  ·  32
Polańczyk, 15 września 2018 r.
sob, 15 Wrz 2018  ·  510,5 KB  ·  38
Polańczyk, 15 września 2018 r.