Wspólnota Miłości Miłosiernej, której głównym charyzmatem jest modlitwa za kapłanów i niesienie wielorakiej pomocy księżom, siostrom zakonnym oraz osobom konsekrowanym, chce podzielić się z tymi osobami formami duchowości, które realizuje w codzienności. Z racji, że w swoich założeniach nawiązuje do najstarszych form duchowości chrześcijańskiej, wywodzących się głównie z tradycji monastycznej, a także korzysta z bogactwa współczesnych katolickich ruchów charyzmatycznych, chce umożliwić chętnym kapłanom, w ramach formacji duchowej, skorzystanie ze swoich propozycji.

Aktualnie Wspólnota oferuje możliwość skorzystania z indywidualnych rekolekcji kapłańskich w milczeniu, w zakresie dni ustalonych między stronami (minimum trzy dni), z towarzyszeniem duchowym, posługą modlitwą wstawienniczą i elementami pracy fizycznej oraz cykl rekolekcji – warsztatów w ramach „szkoły duchowości” (szkoła kontemplacji: Lectio divina, modlitwa serca, kontemplacja oraz szkoła charyzmatów: posługa charyzmatyczna, posługa modlitwą wstawienniczą, posługa modlitwą o uwolnienie).

PROPOZYCJE OTWARTE:

  • 5-7 października 2018 – Modlitwa serca (1. stopień)
  • 19-22 listopada 2018 – Rekolekcje kapłańskie (Dębowiec)
  • 22-24 lutego 2019 – Modlitwa serca (2. stopień)
  • 31 maja – 2 czerwca 2019Lectio divina (Mojżesz, wyciągnięty z wody)
  • 4-6 października 2019 – Szkoła kontemplacji

PROPOZYCJE TYLKO DLA KAPŁANÓW:

  • 17-20 lipca 2019Lectio divina – W mocy słowa
  • 19-22 sierpnia 2019Lectio divina – W mocy słowa

KONTAKT:

ks. Marek Wasąg
ul. ks. Stopy 3, 38-610 Polańczyk
tel. 13 43 83 009, wmm@przemyska.pl

www.wmm.przemyska.pl