Abp Adam Szal nakłada ks. Antoniemu Michno krzyż misyjny. Kosina, 23 września 2018 r. Fot. Monika Telega

Ks. dr Antoni Michno, pochodzący z parafii pw. św. Stanisława Biskupa w Kosinie, udaje się na misje do Ekwadoru. W niedzielę, 23 września 2018 r., otrzymał z rąk Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala, misyjny krzyż. Uroczystość odbyła się w jego rodzinnej parafii.

sob, 29 Wrz 2018  ·  1,0 MB  ·  120
Kosina, 23 września 2018 r.
sob, 29 Wrz 2018  ·  467,7 KB  ·  104
Kosina, 23 września 2018 r.
sob, 29 Wrz 2018  ·  257,3 KB  ·  55
Kosina, 23 września 2018 r.
sob, 29 Wrz 2018  ·  4,5 MB  ·  73
Kosina, 23 września 2018 r.
sob, 29 Wrz 2018  ·  1,8 MB  ·  186
Kosina, 23 września 2018 r.
sob, 29 Wrz 2018  ·  432,7 KB  ·  77
Kosina, 23 września 2018 r.