W niedzielę, 30 września 2018 r. mieszkańcy Przeworska uroczyście dziękowali za 625 lat istnienia parafii pw. Ducha Świętego, którą  28 kwietnia 1393 r. erygował biskup lubuski Jan oraz nadanie przez Władysława Jagiełłę praw miejskich w dniu 25 lutego 1393 r. Uroczystości odbyły się w przeworskiej Bazylice.

Przed rozpoczęciem uroczystości, zebranych w Bazylice przywitał ks. prał. Tadeusz Gramatyka, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Bożego Grobu. Centralnym punktem była uroczysta Msza Święta, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski.

Podczas wygłoszonej homilii zaapelował on do pokojowych działań w trosce o dobro wspólne: – Naszym powołaniem jest odpowiedzialność za to środowisko, w którym żyjemy. To bardzo podstawowe środowisko jakim jest rodzina, to trochę większe jakim jest wioska, osiedle czy parafia, czy też odpowiedzialność za Ojczyznę. Uroczystość jubileuszowa to troska o to, aby uświadomić sobie potrzebę wychowania do życia społecznego.

W uroczystościach jubileuszowych w Przeworsku uczestniczyli Damy i Kawalerowie Zakonu Bożego Grobu, władze województwa, miasta i powiatu, poczty sztandarowe różnych instytucji miejskich oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta.

pon, 1 Paź 2018  ·  5,4 MB  ·  58
Przeworsk, 30 września 2018 r.
pon, 1 Paź 2018  ·  1,6 MB  ·  46
Przeworsk, 30 września 2018 r.

28 kwietnia 1393 roku biskup lubuski Jan erygował w Przeworsku parafię, którą w następnym roku zatwierdził biskup przemyski Maciej powierzając w niej duszpasterstwo Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Pańskiego Jerozolimskiego. Parafia była bardzo rozległa. Należało do niej oprócz Przeworska kilkanaście wiosek i była erygowana przy kościele św. Katarzyny zlokalizowanym niegdyś na Małym Rynku. Wkrótce kościół ten okazał się za mały dla potrzeb duszpasterskich tak rozległej parafii, dlatego Bożogrobcy w latach 1430-1473, dzięki wielkiemu wsparciu Rafała Tarnowskiego, wznieśli kościół pod wezwaniem Ducha Świętego, istniejący w swojej strukturze i stylu gotyckim po dziś dzień. Kościół ten był konsekrowany w 1473 roku. Zbudowany na dziedzińcu zwanym „cmentarzem”, jest potężną sakralną budowlą w stylu gotyckim. W XVII w. dobudowano do kościoła 40 metrową wysoką wieżę. W 1718 r. dobudowano koło nawy bocznej od strony północnej kaplicę Grobu Pańskiego. Kościół jest otoczony częściowo murem (dawniej obronnym) i częściowo jednopiętrowym budynkiem – dawniej był to klasztor Bożogrobców, obecnie plebania.