Upamiętnienie pontyfikatu Papieża Polaka, do którego została powołana Fundacja, dokonuje się poprzez organizowanie corocznego Dnia Papieskiego. Stanowi on okazję do ponownego odczytania papieskiego nauczania. Zadanie to jest niezwykle ważne szczególnie po kanonizacji Ojca Świętego. Obchody Dnia Papieskiego ukazują osobę i dzieło św. Jana Pawła II młodemu pokoleniu, które nie miało już możliwości osobistego spotkania Świętego Papieża Polaka i są okazją do wsparcia zdolnej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji Regulamin przyznawania stypendiów edukacyjnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Zbliżający się XVIII Dzień Papieski obchodzić będziemy w niedzielę, 14 października 2018 roku, pod hasłem zaczerpniętym bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka „Promieniowanie ojcostwa” – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. W tym Dniu rozważania i działania skoncentrowane zostaną wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Co do rocznic papieskich, to w bieżącym roku przeżywamy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia), jak również obchodzimy rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową – wspominamy pamiętny dzień 16 października 1978 roku.

O początkach Fundacji i programu stypendialnego, o działaniach podejmowanych na rzecz młodych oraz trosce o ich rozwój duchowy i intelektualny mówił podczas Rozmowy dnia ks. Jerzy Gałązka, koordynator ds. programu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

śr, 10 Paź 2018  ·  7,9 MB  ·  63
O Stypendystach Fundacji "Dzieło Trzeciego Tysiąclecia" i zbliżającym się Dniu Papieskim