Od 4 lat, w drugą sobotę miesiąca różańcowego, rodziny Archidiecezji Przemyskiej gromadzą się w Jarosławskiej Kolegiacie przed koronowanym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin, przeżywając Archidiecezjalną Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin. Przybyłych na spotkanie przywitał proboszcz parafii, ks. prał. Marian Bocho.

sob, 13 Paź 2018  ·  3,2 MB  ·  45
Jarosławska Kolegiata, 13 października 2018 r.

Abp Józef Michalik, przewodnicząc wspólnej modlitwie, przypomniał zgromadzonym, że małżeństwo to misterium – tajemnica miłości, to wyjątkowy sakrament jedności, który przeżywają małżonkowie w łączności Duchem Świętym. Stąd Ksiądz Arcybiskup zaznaczył, że potrzeba docenić i zgłębić tajemnice tego stanu życia, a z kolei pielęgnować te relacje w ciągu całego życia. Kaznodzieja wskazał również, że wobec tej miłości pojawia się dziś wiele niebezpieczeństw, dlatego warto przyjąć postawę zasłuchania w słowo Boże, tak aby nie dać się zwieść.

Po homilii małżonkowie obecni na Eucharystii, odnawiając przyrzeczenia małżeńskie, odpowiedzieli na pytania, które postawił Arcybiskup: Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie, aż do końca życia? Była to okazja, aby na nowo przyjąć dar miłości wspartej mocą błogosławieństwa.

sob, 13 Paź 2018  ·  5,8 MB  ·  92
Jarosławska Kolegiata, 13 października 2018 r.
sob, 13 Paź 2018  ·  2,9 MB  ·  71
Jarosławska Kolegiata, 13 października 2018 r.

Po Mszy Świętej, dla wszystkich uczestników IV Archidiecezjalnej Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin, zagrał zespół muzyczny „Moja Rodzina”. Tę muzyczną grupę tworzą rodzice – Aldona i Artur Wiśniewscy oraz Antonina, Gabriel, Szymon, Mikołaj i  Jeremiasz – ich dzieci wraz ze współmałżonkami. Muzycy odwołują się do słów św. Jana Pawła II, który stwierdził, że rodzina jest na służbie miłości, a miłość jest na służbie rodziny. O tym właśnie piękne świadectwo dali podczas koncertu ewangelizacyjnego w czasie odbywającej się pielgrzymki.

Po koncercie odbyło się nabożeństwo różańcowe. Jak wskazał ks. dr Marek Machała, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, małżonkowie, na znak wdzięczności za dar sakramentu małżeństwa, za wszystkie wspólnie przeżyte dni i lata utkane nićmi radosnych i smutnych, łatwych i trudnych wydarzeń, w procesji zanoszą przed obraz Maryi Królowej Rodzin kwiat róży – różyczka ta jest symbolem miłości i wdzięczności wobec Matki Bożej oraz żony, męża, dzieci, rodziców i innych kochanych ludzi, dołączając do niej duchowe kwiaty modlitw, ofiar, trudów i cierpienia, czego znakiem jest dołączony do kwiatu liścik z modlitwą: „Królowo Rodzin, dziękujemy…, Królowo Rodzin, przepraszamy…, Królowo Rodzin, prosimy… i kochamy Ciebie…”

Podczas Pielgrzymki dla dzieci przygotowane zostały ciekawe zajęcia, gry i zabawy w świetlicy przy parafii, a na czas nabożeństwa i prelekcji rodzice mogli swoje pociechy pozostawić pod czujną i troskliwą opieką wolontariuszy. Natomiast po sporej dawce modlitwy, organizatorzy przygotowali dla wszystkich wspólny posiłek, zaś dla zainteresowanych była możliwość indywidualnego spotkania z psychologiem i pedagogiem.

Na zakończenie uczestnicy spotkania mogli w sali parafialnej wysłuchać konferencji ks. prał. Mariana Rajchla pt. „Rodzina oczami egzorcysty”. Chętni mieli okazję nabyć autorską książkę i poprosić o autograf.

sob, 13 Paź 2018  ·  19,9 MB  ·  193
Jarosławska Kolegiata, 13 października 2018 r.

 

Duszpasterstwo Rodzin zaprasza wszystkich, którzy tylko pragną polecić sprawy swoich rodzin, aby w sposób duchowy złożyli duchową różę dla Matki Bożej Królowej Rodzin. Szczegółowe informacje na ten temat: