Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej
zaprasza do wzięcia udziału w Kursie Ministranta kadzidła.

Ministrant kadzidła posługuje do kadzidła (trybularza) oraz naczynia z wonną mirrą, zwanego łódką (lub naviculą – stąd: nawikulariusz). Podaje on kadzidło kapłanowi (jeśli nie ma diakona) lub sam wykonuje okadzenia podczas obrzędów. Dba o właściwe przygotowanie, rozpalenie kadzidła, oraz o czystość tych sprzętów. Zna dobrze znaczenie oraz zastosowanie kadzidła podczas liturgii i nabożeństw. Szczególnie kształtuje w sobie postawę modlitwy (por. Ap 8,3-4).

Zajęcia będą miały charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi ministranta kadzidła. Są skierowane do chłopców od klasy IV do VIII szkoły podstawowej. Spotkania będą odbywały się we wszystkich dekanatach lub w parafii 3 razy w roku, za co będą odpowiedzialni duszpasterze dekanalni LSO.

Po zakończonym kursie proszę przesłać listę ministrantów parafialnych czy dekanalnych do Duszpasterza LSO, ks. Jacka Zarzycznego, u którego też można dowiedzieć się więcej na temat Kursu.

Zwieńczenie Kursu Ministranta kadzidła będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza w czerwcu 2019 roku.