Zapraszamy do udziału w X Archidiecezjalnym Halowym Turnieju w piłkę nożną LSO dla ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Są to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski LSO w 2019 r.

TERMINY

 • 13 października 2018 – 2 lutego 2019 – etap dekanalny
 • 9 lutego – 23 marca 2019 – etap archiprezbiteralny
 • 30 marca 2019 – FINAŁ ARCHIDIECEZJALNY (miejsce zostanie podane później)
 • 1-2 maja 2019 – finał ogólnopolski KnC (Skierniewice/Sochaczew)

KATEGORIE

Od października 2018 do marca 2019 roku organizowany będzie turniej w piłkę nożną halową dla ministrantów i lektorów Archidiecezji Przemyskiej. Obejmował on będzie dwie kategorie wiekowe:

 • I kategoriaMinistrant (roczniki 2007-2011)
 • II kategoriaLektor młodszy (roczniki 2003-2006)

ETAPY

Etap I – DEKANALNY

 • Za organizację tego etapu odpowiedzialni są duszpasterze ministrantów w ramach swojego dekanatu. Czas organizacji tego etapu upływa 2 lutego 2019 r.
 • Za drużynę odpowiedzialny jest opiekun – ksiądz. Zwycięskie drużyny z poszczególnych dekanatów zgłaszają się samodzielnie do udziału w II etapie do księdza odpowiedzialnego w danym archiprezbiteracie (organizator etapu archiprezbiteralnego nie ma obowiązku dzwonienia po wszystkich dekanatach).

Etap II – ARCHIPREZBITERALNY

Termin organizacji tego etapu upływa 23 marca 2019 r.

Za jego organizację odpowiedzialni są następujący kapłani:

 1. Archiprezbiterat krośnieński – ks. Sebastian Picur (parafia Jaśliska)
 2. Archiprezbiterat sanocki – ks. Paweł Wota (parafia Sanok pw. Chrystusa Króla)
 3. Archiprezbiterat jarosławski – ks. Witold Orzechowski (parafia Rokietnica)
 4. Archiprezbiterat łańcucki – ks. Maciej Ruszel (parafia Sarzyna)
 5. Archiprezbiterat przemyski – ks. Maciej Marszałek (parafia Medyka)
 6. Archiprezbiterat bieszczadzki – ks. Rafał Grzebyk (parafia Lesko)

Zwycięzcy poszczególnych archiprezbiteratów (w obu kategoriach) zgłaszają swój udział w finale do ks. Jacka Zarzycznego.

Etap III – FINAŁY

Za organizacje finałów odpowiedzialny jest Archidiecezjalny Duszpasterz LSO Archidiecezji Przemyskiej, ks. Jacek Zarzyczny.

Finały odbędą się w sobotę, 30 marca 2019 roku (miejsce zostanie podane później).

REGULAMIN

 1. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej (za sprawdzanie dokumentów odpowiedzialni są organizatorzy – dokumenty te będą wymagane na każdym szczeblu rozgrywek !!!).
 2. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie chłopcy będący ministrantami. Jeśli zawodnik nie będzie posiadał ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej nie zagra w turnieju. W sytuacji, kiedy w drużynie gra zawodnik nie będący ministrantem cała drużyna podlega dyskwalifikacji!
 3. Drużyna zobowiązana jest do posiadania listy zawodników – listę podpisuje ks. proboszcz.
 4. Każda drużyna wpłaca do organizatora wpisowe po 13 zł od zawodnika w każdym etapie turnieju – kwota ta pokrywa kwestie organizacyjne.
 5. Zespoły, które biorą udział w zawodach, proszone są wraz z opiekunem o pozostanie do zakończenia turnieju i odebranie dyplomów oraz pucharów niezależnie od zajętego miejsca!
 6. Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPNH, wyłączając:
  – w zawodach w każdej drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz). W kategorii szkoły podstawowej – rocznik 2005 i młodsi, w kategorii gimnazjum – rocznik 2002 i młodsi.
  – w grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz
  – czas gry 2 x 7 minut bez przerwy ze zmianą stron (chyba że organizator zdecyduje inaczej na początku zawodów po konsultacji z kierownikami drużyn)
  – odległość przy rzutach wolnych 5 metrów i rzutach rożnych 3 metry
  – odległość przy autach wynosi 2 metry
  – bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego
  – uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie (aut wykopujemy z lini bocznej)
  – zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian w każdej przerwie w grze (najpierw pole gry opuszcza zawodnik grający, a następnie może wejść zawodnik wchodzący)
  – zawody będą rozgrywane piłkami do gry w hali
  – zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
  – za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiekolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
  – za popełnione przewinienie zawodnicy będą karani karami czasowymi (od 2-5 minut) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka)
 7. Dodatkowe kary:
  – 2 minuty (za przekleństwo)
  – za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego lub zawodnika) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
  – sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. sędziego lub innego opiekuna)
  – za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zachowanie niegodne ministranta zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała

W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Archidiecezjalnym Duszpasterzem LSO .