W piątek, 19 października 2018 r., w podziemiach Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu odbyło się sympozjum związane z pracami zmierzającymi do udostępnienia zabytkowej Rotundy pw. św. Mikołaja.

Podczas zorganizowanego spotkania wygłoszono cztery referaty:

  • ks. dr Henryk Borcz – Wokół pierwszego kościoła katedralnego
  • prof. Zbigniew Pianowski – Problem rekonstrukcji rotundy romańskiej św. Mikołaja pod katedrą przemyską
  • dr inż. Stanisław Karczmarczyk – Techniczne zabezpieczenie konstrukcyjne warunkujące eksploracje archeologiczne i ekspozycyjne rotundy romańskiej
  • prof. dr hab. Anna Drążkowska – Pochówki biskupów z archikatedry przemyskiej
sob, 20 Paź 2018  ·  5,0 MB  ·  23
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu - sympozjum związane z pracami zmierzającymi do udostępnienia zabytkowej Rotundy pw. św. Mikołaja, 19 października 2018 r.
sob, 20 Paź 2018  ·  4,4 MB  ·  19
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu - sympozjum związane z pracami zmierzającymi do udostępnienia zabytkowej Rotundy pw. św. Mikołaja, 19 października 2018 r.
sob, 20 Paź 2018  ·  4,7 MB  ·  13
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu - sympozjum związane z pracami zmierzającymi do udostępnienia zabytkowej Rotundy pw. św. Mikołaja, 19 października 2018 r.
sob, 20 Paź 2018  ·  5,2 MB  ·  15
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu - sympozjum związane z pracami zmierzającymi do udostępnienia zabytkowej Rotundy pw. św. Mikołaja, 19 października 2018 r.

Po wygłoszonych referatach głos oddano zaproszonym gościom, wśród których znaleźli się przemyscy biskupi na czele z Metropolitą Przemyskim abp. Adamem Szalem,a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych na czele z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim oraz Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotrem Glińskim.

Na zakończenie spotkania, zebrani w podziemiach archikatedry mieli okazję zejść do Rotundy, aby zobaczyć na własne oczy wszystko to, o czym mówili prelegenci w swoich wystąpieniach.

sob, 20 Paź 2018  ·  1,1 MB  ·  13
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, 19 października 2018 r.
sob, 20 Paź 2018  ·  1,2 MB  ·  18
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, 19 października 2018 r.
sob, 20 Paź 2018  ·  961,2 KB  ·  11
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, 19 października 2018 r.
sob, 20 Paź 2018  ·  494,4 KB  ·  15
Podziemia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu, 19 października 2018 r.