W ostatnim czasie Rafael Film –  jeden z producentów i dystrybutorów filmów religijnych w Polsce –  nawiązał współpracę z sieciami kin Multikino oraz Helios, w celu stworzenia dogodnych warunków dla katechetów, szkół, parafii, zakonów, wspólnot religijnych do korzystania z sal kinowych na projekcje filmów z ewangelicznym przesłaniem. W imieniu dystrybutora zamieszczamy folder z informacją o filmach Rafael Film, które obecnie są dostępne w Multikinie i Heliosie na pokazy specjalne i zapowiedzi najbliższych premier. Rafael Film służy wszelką pomocą i jest gotowe zainicjować spotkanie katechetów, księży lub kogoś wyznaczonego z parafii, liderów wspólnot, etc. z przedstawicielem kina, by porozmawiać o szczegółach, potrzebach, możliwościach wykorzystania kina poprzez organizację seansów filmowych, dla potrzeb duszpasterskich. Na życzenie, dla zainteresowanych filmem katechetów czy księży, mogą zostać dostarczone plakaty, ulotki, konspekty czy materiały pomocnicze do wybranego filmu.