Spotkanie w DK „ROMA” podczas konferencji wygłoszonej przez ks. Tomasza Picura, 24 listopada 2018 r., fot. Czesław Urban

W sobotę, 24 listopada 2018 r. w przeddzień Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jak co roku, do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu pielgrzymowali członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Spotkanie rozpoczęło się w Domu Katolickim „ROMA”, gdzie konferencję formacyjną wygłosił ks. dr Tomasz Picur, ojciec duchowny Wyższego Duchownego Seminarium w Przemyślu, przedstawiając temat: W trosce o Kościół i Ojczyznę.

sob, 24 Lis 2018  ·  10,3 MB  ·  67
Przemyśl - Dom Katolicki "ROMA", 24 listopada 2018 r.

Eucharystia sprawowana pod przew. abpa Adama Szala, Archikatedra Przemyska, 24 listopada 2018 r., fot. Czesław Urban

Następnie wszyscy przybyli na spotkanie wzięli udział we Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego. Podczas homilii wskazał na prawdziwość Królestwa Jezusa Chrystusa, który stal się bliski każdemu z nas, który przychodzi, aby służyć. Przy tym trzeba uważać, – jak zauważył Metropolita -żeby nie ulec światowości, która zwodzi chęcią posiadania. Na zakończenie Arcybiskup wyraził wdzięczność za podejmowane dzieła apostolskie na rzecz Kościoła.

Ślubowanie kandydatów na członków KSM, Archikatedra Przemyska, 24 listopada 2018 r., fot. Czesław Urban

Po homilii grupa 11 kandydatów na członka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży złożyła przyrzeczenie członkostwa, natomiast – po odbytej rocznej formacji – 8 zastępowych KSM, których zadaniem jest czuwanie nad formacją młodzieży, z rąk Arcybiskupa przyjęło Krzyż Zastępowego.

sob, 24 Lis 2018  ·  677,5 KB  ·  18
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.
sob, 24 Lis 2018  ·  580,5 KB  ·  20
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.
sob, 24 Lis 2018  ·  5,6 MB  ·  27
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.
sob, 24 Lis 2018  ·  1,9 MB  ·  20
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.
sob, 24 Lis 2018  ·  586,0 KB  ·  21
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.
sob, 24 Lis 2018  ·  1,0 MB  ·  22
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.
sob, 24 Lis 2018  ·  368,9 KB  ·  23
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 24 listopada 2018 r.