We wtorek, 27 listopada 2018 r. na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy pt.: „Rodzina Ulmów. Honorując sprawiedliwych.” Wystawa – jak podkreślano w czasie jej otwarcia – poświęcona jest rodzinie Ulmów i innym polskim rodzinom, które tak jak ona oddały życie, ratując Żydów podczas II wojny światowej.

Otwarciu wystawy towarzyszyło krótkie sympozjum, w którym zaprezentowano kolejne świadectwa heroiczności rodziny Ulmów. Wzięli w nim udział m.in. kard. Angelo Amato, emerytowany Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, abp Adam Szal, Metropolita Przemyski, Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu z Kancelarii Prezydenta RP, Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, rektor Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum prof. Leonardo Sileo oraz ks. dr Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów. Samorząd Województwa reprezentował wicemarszałek Piotr Pilch oraz radny województwa Bogdan Romaniuk, a jednocześnie fundator fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR, która wraz z Archidiecezją Przemyską jest współorganizatorem wystawy. W spotkaniu, dzięki zaangażowaniu ministra Jan Kasprzyka, uczestniczyło trzy osoby, które otrzymały tytuł „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. W ich imieniu głos zabrała Pani Irena Senderska-Rzońca, która podzieliła się świadectwem przeżyć związanych z bohaterską pomocą okazaną Żydom podczas II wojny światowej.

Z okazji otwarcia wystawy w Rzymie specjalny list do uczestników spotkania wystosował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, w którym zaznaczył, że świadectwo rodziny Ulmów jest chlubą państwa i narodu polskiego. Ale uważamy ich za bohaterów nie tylko naszych, lecz całej ludzkości. Dlatego radością napełnia fakt, że ci Słudzy Boży mają szansę dostąpić chwały ołtarzy, zaliczeni w poczet męczenników za wiarę z okresu II wojny światowej. Jako Prezydent Rzeczypospolitej, Polak i wierzący katolik, ufam, że trwający od 15 lat proces beatyfikacyjny zakończy się pomyślnie. Jestem bowiem głęboko przekonany zarówno o ich świętości, jak też o tym, że świat współczesny potrzebuje takich właśnie wzorców i przykładów człowieczeństwa najszlachetniejszej próby. Niechaj więc także otwierana wystawa przyczyni się do ich upowszechniania – napisał prezydent RP.

Podczas inauguracji wystawy abp Adam Szal przypomniał życiorys Wiktorii i Józefa Ulmów. Wspomniał o ich pasjach i zainteresowaniach jeszcze sprzed trudnych, wojennych lat oraz podkreślił religijność, którą wpajali od najmłodszych lat dzieciom. Patrząc na przebieg procesu beatyfikacyjnego podkreślił, że Ulmowie to wspaniały dar dla współczesnych rodzin. Ich postawa wzywa nas do tego, byśmy w obliczu życiowych zagrożeń i niebezpieczeństw byli odważni wiarą i miłością.

W trakcie uroczystego otwarcia wystawy zostało wygłoszonych kilka niezwykle ciekawych wykładów. Pierwszym prelegentem był ks. kard. Angelo Amato SDB, emerytowany Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który w głęboki i bardzo poruszający sposób ukazał męczeństwo jako najdoskonalszy sposób naśladowania Chrystusa. Następnie ks. Bogusław Turek CSMA, Podsekretarz Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, ukazał Iter causae, czyli historię procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów. Ks. Prof. Jan Mikrut, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, wygłosił wykład pt. „Prześladowanie Kościoła katolickiego w Polsce podczas II wojny światowej”. Jako ostatni zabrał głos postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów, ks. dr Witold Burda, który przedstawił najważniejsze aspekty tragicznej śmierci Józefa i Wiktorii Ulmów z Siedmiorgiem Dzieci jako przykład domniemanego męczeństwa poniesionego z powodów wiary w Chrystusa.