W niedzielę, 2 grudnia 2018 r., wspólnota parafii pw. św. Piotra i Pawła w Medyce dziękowali za dar odnowionej zabytkowej świątyni, którą tego dnia pobłogosławił Metropolita Przemyski abp Adam Szal.

Centrum dziękczynienia w Medyce była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył abp Adam Szal. Homilię tego dnia wygłosił ks. Maciej Flader, który przypomniał, że zabytkowa świątynia jest miejscem, w którym wielu parafian po raz pierwszy i przez wiele kolejnych lat przystępowało do sakramentów. Zwrócił uwagę również na fakt, że kościół ten jest częścią dziedzictwa mieszkańców Medyki:

– Ta świątynia jest jakby symbolem dziedzictwa, jakie my wszyscy otrzymaliśmy od przeszłych pokoleń: dziedzictwa wiary, katolickiego wychowania, pietyzmu wobec Kościoła i szacunku wobec osoby kapłana. Dlatego dzisiaj jako wspólnota parafialna jesteśmy dumni, że ta świątynia, która niejako była tą formą, w której zamykała się nasza wiara otrzymała nowy blask – mówił kaznodzieja.

Po zakończonej Mszy Świętej zaprezentowana została historia zabytkowej świątyni oraz przebieg prac konserwatorskich, które w dużym stopniu możliwe były przy dofinansowaniu uzyskanym z Funduszy Europejskich/Regionalny Program Operacyjny w ramach projektu pt. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej zabytkowego kościoła pod wezwaniem Świętych Piotra i Pawła w Medyce poprzez prowadzenie prac remontowo-konserwatorskich i instalacyjnych”, a także przez wsparcie z budżetu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Ministerstw Spraw wewnętrznych i Administracji i Gminy Medyka przy znacznym wkładzie parafii.

W dziękczynnej modlitwie w Medyce udział wzięło wielu kapłanów, przedstawiciele władz samorządowych oraz licznie zgromadzeni parafianie.