Serdecznie zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakresem merytorycznym zbliżającej się edycji będą: Księga Wyjścia oraz List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem. Materiałem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem – Edycja Świętego Pawła, 2011 (wersję pdf organizator udostępnia katechecie po zgłoszeniu szkoły).

Poszczególne etapy odbędą się w następujących terminach: szkolny (13 marca 2019 r.), diecezjalny (25 kwietnia 2019 r.) oraz finał ogólnopolski (10-11 czerwca 2019 r.).

Na laureatów czekają cenne nagrody, w tym pielgrzymki do Ziemi Świętej, Rzymu i Wilna, nagrody rzeczowe oraz indeksy na 10 uczelni wyższych w Polsce, m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Rejestracja szkół do Konkursu odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie konkursowej www.okwb.pli trwa do końca lutego.