Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

W poniedziałek, 7 stycznia 2019 r., w audycji “Po prostu Miłość” został przedstawiony projekt prowadzony przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej pn. „Droga do zmian”. 

Projekt dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia oraz staży osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jest finansowany z RPO WP na lata 2014 – 2020. Celem głównym projektu  jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez reintegrację zawodową i społeczną 520 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bieszczadzkiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl.

Szczegóły projektu przedstawiły: Agnieszka Bielec, doradca zawodowy oraz Paulina Kopacz, Jolanta MroczkaLidia Rogala, które przeprowadzają indywidualne rozmowy, diagnozujące potencjał osobowy uczestników projektu oraz prowadzą konsultacje indywidualne mające na celu wzmocnienie uczestników projektu w dążeniu do zmian statusu społecznego i zawodowego.

śr, 9 Sty 2019  ·  7,9 MB  ·  56
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 7 stycznia 2019 r.