We wtorek, 8 stycznia 2019 r., w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu odbyła się ostatnia sesja diecezjalnego Trybunału Beatyfikacyjnego, podczas której zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej.

Sługa Boża Matka Antonina Mirska urodziła się 28 lipca 1822 r. w Przemyślu. W 1857 r. powołała do istnienia Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej. Zatwierdził je 10 lat później papież Pius IX. Siostry zajmowały się prostytutkami, zaniedbanymi dziewczętami i sierotami. Matka Antonina zmarła 23 listopada 1905 r.

Ostatnią, 35. sesję procesu beatyfikacyjnego, kończącą dochodzenie na etapie diecezjalnym, poprzedziła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego abpa Adama Szala, podczas której homilię wygłosił abp senior Józef Michalik. Wymieniając liczne dzieła Matki Antoniny, kaznodzieja podkreślił, że kluczem jej działalności była miłość: – Bóg jest miłością i miłość jest najważniejsza, ale kto nie miłuje bliźniego, nie miłuje Boga. To jest bardzo ważne, żebyśmy zauważyli to powiązanie i to jest lekcja dla nas, to jest klucz chrześcijaństwa.

Następnie, tuż po rozpoczęciu sesji postulatorka sprawy s. Estera Jastrzębska przypomniała życiorys Sługi Bożej, zwracając uwagę na fakt, że Chrystus zajmował zawsze pierwsze miejsce w życiu Matki Antoniny: – Gdy zachodziła potrzeba opuszczenia modlitwy, by potrzebujące osoby otrzymały to o co proszą, była przy potrzebujących mówiąc: „Trzeba nieraz opuścić Boga dla Boga”. Była osobą roztropną i odważną, nie lubiła rozgłosu. Swą pokorą i skromnością zjednywała sobie sympatię otoczenia. Była bardzo pracowita. We wszystkim ufała Panu Bogu mówiąc: „Niczego nie należy stawiać ponad miłość Chrystusa”.

Kolejnym etapem sesji było zrelacjonowanie przebiegu diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego przez delegata biskupiego ks. prał. Józefa Bara oraz potwierdzenie tej relacji przez promotora sprawiedliwości, ks. prał. Bronisława Twardzickiego.

Uroczystego definitywnego zakończenia dochodzenia diecezjalnego dokonał Metropolita Przemyski abp Adam Szal: – Niniejszym deklaruję, że dochodzenie diecezjalne na temat życia, cnót heroicznych i sławy świętości Sługi Bożej Antoniny Mirskiej zostaje definitywnie zakończone.

Po tych słowach i modlitwie akta zostały zalakowane przy obecności świadków. Następnie tzw. Portator przekaże dokumenty do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. Tam zostaną one uroczyście otwarte i sprawdzone, czy wszystkie procedury dochodzenia na etapie diecezjalnym zostały wykonane zgodnie z wymogami prawa kanonizacyjnego.

Jeżeli w ocenie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dochodzenie diecezjalne zostało przeprowadzone właściwie, zostanie uznana tzw. ważność kanoniczna dochodzenia diecezjalnego. W tym momencie rozpocznie się II etap procesu beatyfikacyjnego, tzw. etap rzymski, którego nazwa pochodzi stąd, że jest za niego odpowiedzialna wyżej wspomniana Kongregacja w Rzymie. Kongregacja mianuje tzw. Relatora, a Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej mianuje Postulatora, którzy będą przygotowywać Positio, czyli szczegółowe opracowanie dotyczące życia oraz heroiczności cnót Sługi Bożej Matki Antoniny Mirskiej. Po ukończeniu prac nad Positio, będzie ona oceniona przez odpowiednie komisje Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Ostateczną decyzję o beatyfikacji podejmuje Ojciec Święty.

czw, 10 Sty 2019  ·  1,5 MB  ·  70
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu, 8 stycznia 2019 r.
czw, 10 Sty 2019  ·  16,5 MB  ·  77
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu, 8 stycznia 2019 r.
czw, 10 Sty 2019  ·  3,0 MB  ·  50
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu, 8 stycznia 2019 r.
czw, 10 Sty 2019  ·  9,2 MB  ·  58
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu, 8 stycznia 2019 r.
czw, 10 Sty 2019  ·  8,2 MB  ·  60
Dom zakonny Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Przemyślu, 8 stycznia 2019 r.