Obrady Rady DIAK – Korczyna, 12 stycznia 2019 r., fot. Czesław Urban

W sobotę, 12 stycznia 2019 r. w Korczynie odbyło się zebranie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Spotkanie Rady rozpoczęło się o godz. 9.00 w budynku Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Korczynie. Na samym początku Danuta Figiela, Prezes Zarządu DIAK otworzyła obrady. Wówczas dokonano wyboru Prezydium Zebrania oraz Komisji Uchwał i Wniosków. Następnie zostały przedstawione sprawozdania:

  • Prezesa z działalności Akcji Katolickiej w diecezji za 2018 r.,
  • Skarbnika z działalności finansowej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej za 2018 r.,
  • Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za 2018 r. wraz z przedłożeniem wniosku Komisji w sprawie absolutorium dla Zarządu DIAK,

Po prezentacji dokonań odbyła się dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami, która zakończyła się podjęciem uchwał w sprawie:

  • przyjęcia sprawozdania z działalności AK za 2018 rok,
  • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
  • udzielenia absolutorium Zarządowi DIAK.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie programu pracy Akcji Katolickiej na 2019 r. Ten etap spotkania zwieńczony został:

  • podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działania Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2019 r.,
  • przyjęciem uchwały o zasadach i wysokości wpłat na rzecz DIAK w 2019 r.,
  • przyjęciem uchwały w sprawie Preliminarza Budżetowego Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej na 2019 r.,
  • przyjęciem stanowisk, wniosków wypracowanych przez Komisję Uchwał i Wniosków.

Na tym zakończono obrady Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Eucharystia pod przew. abpa Adama Szala – Korczyna, 12 stycznia 2019 r., fot. Czesław Urban

W dalszej części spotkania – o godz. 11.30 – członkowie Akcji Katolickiej zgromadzili się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski i Sanktuarium św. bpa. Józefa Sebastiana Pelczara w Korczynie pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.

W czasie homilii Arcybiskup zaznaczył, że Bóg ciągle objawia człowiekowi zwycięstwo miłości. Tak jak Jan Chrzciciel uznał Jezusa za ważniejszego od siebie, tak każdy z nas winien czynić w swoim życiu. Obaj podejmują zleconą misję i w wypełnianiu swoich zadań są wierni Bożemu wezwaniu, a zarazem cieszą się z pojawiających się sukcesów. Kaznodzieja podkreślił, że między nimi nie było zazdrości, nie było rywalizacji, ale jeden drugiemu pomagał. Nie przesłaniać sobą Jezusa, to pierwsze zadanie każdego chrześcijanina. W tym wszystkim, jak przestrzegł abp Adam, musimy strzec się zwodzicieli. Nie będzie to łatwe, bo pełnienie rożnych funkcji wiąże się z niezrozumieniem, stąd nie wolno się zrażać, ale warto podejmować zadanie św. Jana Chrzciciela we współczesnym świecie, promując życie według zasad Ewangelii, po prostu potrzeba być przeźroczystym, aby samemu Bogu służyć, tak, by rozwijały się Boże sprawy.

pon, 14 Sty 2019  ·  1,7 MB  ·  44
Korczyna, 12 stycznia 2019 r.
pon, 14 Sty 2019  ·  693,4 KB  ·  32
Korczyna, 12 stycznia 2019 r.
pon, 14 Sty 2019  ·  4,9 MB  ·  32
Korczyna, 12 stycznia 2019 r.

Spotkanie opłatkowe – Korczyna, 12 stycznia 2019 r., fot. Czesław Urban

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na spotkanie opłatkowe do Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Korczynie, aby tam złożyć sobie życzenia i przy wspólnym stole zaśpiewać kolędy.