W czwartek, 17 stycznia 2019 r., jak każdego 17. dnia miesiąca, wierni spotkali się na wieczornej modlitwie o uwolnienie i uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.

Styczniowej modlitwie przewodniczył ks. Maciej Skrzypski, natomiast homilię wygłosił ks. Marek Wasąg. Swoje rozważanie oparł na pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków 3, 7-14 podejmując temat zatwardziałości serca. Przyczyną zatwardziałości serca są zranienia i grzech. Człowiek zraniony zamyka się w sobie, zamyka w żalu, bólu. Staje się nieufny. Dzisiaj do zatwardziałości serca prowadzi także zagłuszanie sumienia. Lekarstwem na to jest otwarcie na Miłość Boga. Kaznodzieja wezwał wiernych do otwarcia się na działanie Ducha Świętego i do podjęcia drogi prawdziwego nawrócenia.

czw, 17 Sty 2019  ·  29,9 MB  ·  304
Polańczyk, 17 stycznia 2019 r.