Eucharystia sprawowana pod przew. bpa Stanisława Jamrozka – Przemyśl, 19 stycznia 2019 r., fot. ks. Piotr Czarniecki

Podczas sobotniej wieczornej Mszy św. o godz. 18.00, przeżywanej jako wigilii niedzieli, wierni zgromadzeni w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu dziękowali za Świętego Pasterza, biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, patrona Archidiecezji. W dniu liturgicznego wspomnienia uroczystej Eucharystii przewodniczył bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej.

Ksiądz Biskup w czasie homilii podkreślił, że potrzeba naszego zaangażowania na drodze wiary. Otwartość na działanie Boga skutkować będzie obdarowaniem, które ubogaci nasze życie. Wówczas będziemy mogli służyć wspólnotom, w których żyjemy na co dzień w myśl słów św. Józefa Sebastiana Pelczara: Prawdziwa <koinonia> czyli wspólnota jest tam, gdzie wszyscy przejęci są Duchem Bożym i w świętej komunii żyją ze sobą. Kaznodzieja podkreślił, że warto, abyśmy byli świadomi wzajemnej troski o siebie, dzieląc się dobrem, które otrzymaliśmy.

Po zakończonej Mszy św. została odmówiona litania do św. Józefa Sebastiana i po błogosławieństwie nastąpiło ucałowanie relikwii Świętego.

Z ŻYCIORYSU ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, BISKUPA

Św. J. S. Pelczar żył w latach 1842-1924. Pochodził z Korczyny. od 1900 r. przez 25 lat służył Kościołowi jako biskup diecezji przemyskiej oraz pełnił obowiązki rektora Uniwersytetu Jagielońskiego. Jest założycielem Zgromadzenia Sióstr Sercanek. W domu rodzinnym Pelczarów panowała atmosfera sprzyjająca rozwojowi ducha maryjnego wśród dzieci. Matka każde dziecko tuż po urodzinach ofiarowała Matce Najświętszej. Pelczarowie najczęściej pielgrzymowali do Starej Wsi, gdyż było to sanktuarium najbliższe. Pielgrzymowali również do sanktuarium leżajskiego. Matka w domu uczyła dzieci pieśni i modlitw maryjnych. Józef, jako 11-letni chłopiec, pielgrzymował po raz pierwszy do sanktuarium Matki Bożej w Leżajsku w 100. rocznicę koronacji Obrazu. Tę pielgrzymkę zapamiętał i często ją wspominał jako ważne przeżycie duchowe. W latach późniejszych swego życia często powracał do tego sanktuarium, zwłaszcza w chwilach podejmowania trudnych decyzji i wyrażenia dziękczynienia. Lata młodości Świętego łączą się z ważnymi wydarzeniami w dziejach naszej Ojczyzny. Cześć oddawana Matce Bożej Królowej Polski wypływa z ducha patriotycznego, który również cechował Świętego od wczesnej młodości. Maryja w oczach św. bp. Pelczara to Królowa na wielu stolicach. Sam koronował i uczestniczył w koronacjach wielu obrazów w diecezji i poza nią. W Starej Wsi podczas uroczystości koronacyjnych wygłosił kazanie maryjne, które było wzorem dla późniejszych kazań oraz listów pasterskich. 10 czerwca 1991 r. Ojciec Święty Jan Paweł II na Rzeszowskich Błoniach dokonał beatyfikacji Biskupa Pelczara, a w rok później ogłosił go patronem diecezji rzeszowskiej. 18 maja 2003 roku na Placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II bł. Józefa Sebastiana Pelczara wyniósł do godności świętego.

sob, 19 Sty 2019  ·  3,8 MB  ·  50
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 19 stycznia 2019 r.