Dziś, 25 stycznia 2019 r., przypada 150. rocznica urodzin bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, spowiednika i kierownika duchowego.

Bł. ks. Jan Wojciech Balicki urodził się 25 stycznia 1869 r. w Staromieściu. Po studiach w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu przyjął święcenia kapłańskie w 1892 r. Następnie kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał bakalaureata z filozofii i prawa kanonicznego oraz doktorat z teologii. Po powrocie do kraju wykładał w przemyskim seminarium teologię dogmatyczną, pełnił funkcję prefekta, wicedyrektora, a na koniec rektora. Po rezygnacji ze stanowiska rektora, podyktowanej złym stanem zdrowia, pozostał na uczelni jako spowiednik. Umarł po ciężkiej chorobie 15 marca 1948 r. w Przemyślu.

Z okazji 150. rocznicy urodzin bł. ks. Jana Wojciecha Balickiego do rozmowy zaprosiliśmy ks. prał. Zbigniewa Suchego, redaktora naczelnego przemyskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i autora książki „Mocarz pokory”.

W rozmowie z ks. Piotrem Czarnieckim opowiedział o historii powstawiania książki poświęconej ks. Balickiemu, a także mówił o jego zwyczajnym życiu oraz chorobie, w której mógł wzrastać w pokorze oraz poświęcić się posłudze w konfesjonale.

pt, 25 Sty 2019  ·  25,9 MB  ·  82
25 stycznia 2019 r.