W dniu 26 stycznia 2019 r. odbyła się uroczystość poświęcenia figury Anioła Stróża Polski przygotowana przez Komitet budowy Figury Anioła Stróża Polski w Przemyślu, Proboszcza Parafii Archikatedralnej, Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Archidiecezjalną Rozgłośnię Radio FARA.

To ważne dla naszej Archidiecezji i Ojczyzny spotkanie poprzedziła nowenna odprawiana za przyczyna Anioła Stróża Polski w dniach od 17 do 25 stycznia br. w Bazylice Archikatedralnej. Natomiast w dniu poświęcenia Figury bezpośrednio przed Eucharystią odbył się koncert Małej Armii Janosika, największej góralskiej kapeli na Podhalu, liczącej 117 młodych muzyków, którzy przybyli do Przemyśla, aby uświetnić tę uroczystość swoim śpiewem podczas koncertu i Eucharystii.

Przed rozpoczęciem Mszy św. zebrani na modlitwie pod przewodnictwem abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego udali się na zewnątrz Bazyliki Archikatedralnej, aby dokonać poświęcenia figury Anioła Stróża Polski i do wieży, gdzie nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej 100. rocznicę ustanowienia Straży Ochrony Kolei.

sob, 26 Sty 2019  ·  813,4 KB  ·  70
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 26 stycznia 2019 r.

Eucharystia sprawowana pod przew. abpa Adama Szala, Przemyśl, 26 stycznia 2019 r., fot. Piotr Michalski

W czasie homilii Ksiądz Arcybiskup, ukazując rolę aniołów w historii zbawienia, przypomniał słuchaczom, że każdy człowiek ma swojego anioła – anioła Stróża. Są obecni przy nas w trudnych momentach naszego życia wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy i przewodnictwa, i orędownictwa. Są po to, żeby nam przypominać, w sposób duchowy o tym, co jest naszym wezwaniem i zobowiązaniem. Aniołowie są także obecni, w co mocno wierzymy, w dziejach naszej Ojczyzny, są po to, aby pomagać przetrwać nam najtrudniejsze momenty. Abp Adam przypomniał przy tej okazji osobę bł. Bronisława Markiewicza, który żył w trudnym czasie dla naszej Ojczyzny, kiedy to Polska poddana rozbiorom rzeczywiście żyła w sercach Polaków. Ten galicyjski błogosławiony kapłan przemyski doświadczył wyjątkowego spotkania z młodzieńcem, który był się posłańcem Bożym. Proroctwo przekazane młodemu Bronisławowi zmieniło bieg jego życia i stało się motorem do nowego spojrzenia na spraw związane z Ojczyzną. W panoramie odzyskania niepodległości pojawili się także ci, którzy zaangażowali się w formację Straży Ochrony Kolei. Metropolita w końcowych słowach homilii życzył wszystkim zgromadzonym na modlitwie, by spełniły się w nich słowa Anioła, którego w dniu 3 maja 1863 r. w Przemyślu spotkali młodzieńcy, bł. Bronisław i Józef Dąbrowski.

swoje podziękowania wypowiedzieli: zastępca przewodniczącego Komitetu budowy Figury Anioła Stróża Polski w Przemyślu – Andrzej Furmański, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – dr inż. Józef Hałyk, Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła – ks. Dariusz Wilk CSMA i Metropolita Przemyski – abp Adam Szal.

Na zakończenie spotkania młodzi wykonawcy z Podhala, tworzący Małą Armię Janosika, wykonali jeszcze trzy kolędy i przekazali życzenia. Ich przyjazd, wykonany koncert i pobyt na Podkarpaciu wsparty został przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Klasztor Franciszkanów z Kalwarii Pacławskiej oraz Archidiecezjalną Rozgłośnię Radio FARA.

WARTO PRZECZYTAĆ... O ANIELE STRÓŻU POLSKI

ARTYKUŁ: ks. Dariusz Kielar CSMA, Anioł Stróż Polski” (źródło: michalici.pl)

Proponuję rozważanie na temat Anioła Stróża Polski. Aniołowie są nieodłączną częścią Bożego Objawienia. Owe duchy niebieskie pojawiają się na kartach Pisma Świętego 300 razy; ściśle związane są z tradycją chrześcijańską, są obecne na wielu stronicach pism ascetycznych i teologicznych rozpraw.

Ponadto mamy teraz czas anielski. Właśnie teraz, we wrześniu, gdy jesień puka do naszych drzwi. Zaledwie w czwartek rozpoczęliśmy w naszym michalickich domach i parafiach Nowennę do św. Michała Archanioła, a już 29 września obchodzić będziemy jego uroczystość. Natomiast 2 października wspomnimy naszych św. Aniołów Stróżów. A rozważanie o Aniele Stróżu Polski, związane jest z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Na początku zajrzyjmy do Pisma Świętego. Słowo Boże przedstawia nam św. Michała Archanioła jako Stróża i Opiekuna narodu izraelskiego, który wyprowadza Izraelitów z niewoli egipskiej, pomaga im zwalczać nieprzyjaciół, wspiera w trudnościach i wprowadza do Ziemi Obiecanej. Z kolei prorok Daniel czyni wzmiankę o Aniele Stróżu królestwa Persji i Grecji.

Ojcowie Kościoła mówią, że każdy naród, społeczność i Kościół lokalny posiada swego Anioła Stróża. Euzebiusz z Cezarei pisze: „Bóg chce, aby Anioł czuwał nad powierzonym sobie Kościołem”. Również św. Franciszek Salezy i św. Franciszek Ksawery pozdrawiają Aniołów Stróżów miejscowości i narodów, do których przybywają z misją ewangelizacyjną. Św. s. Faustyna pisze, że każda parafia ma swojego Anioła Stróża, który adoruje Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Kiedy w Europie szalała pierwsza wojna światowa, Maryja, przed swoim przybyciem do Fatimy, wysłała Anioła Stróża Portugalii, aby przygotował dzieci na Jej przybycie. Anioł, ukazując się trojgu pastuszków wiosną 1916 roku, powiedział: „Nie bójcie się! (…) Módlcie się razem ze mną. (…) Jestem Aniołem Stróżem Portugalii”.

Podobnie, jak innym narodom Bóg daje Aniołów Opiekunów, tak również dał go naszej Ojczyźnie. Wyraźną wzmiankę o Aniele Stróżu Polski czyni bł. ks. Bronisław Markiewicz. W jego czasach Polska przechodziła swoje duchowe oczyszczenie – rozbiory. Podzielona między Rosję, Prusy i Austrię, od 1795 roku utraciła na 123 lat swój byt polityczny. Wybuchały powstania zrywające naród do walki o odzyskanie wolności.

Na początku 1863 roku w zaborze rosyjskim wybuchło powstanie styczniowe. Bronisław Markiewicz, gimnazjalista, przygotowywał się w Przemyślu do matury. Wczesnym rankiem, 3 maja tegoż roku, jego kolega Józef Dąbrowski, miał widzenie tajemniczego, młodego człowieka, który przepowiadał przyszłość Polski, a także wspominał o pewnym kapłanie, który będzie gromadził i wychowywał biedne dzieci i opuszczoną młodzież.

Pod wpływem tej wizji młody Markiewicz wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu i w 1867 roku został wyświęcony na kapłana.

Ks. prałat Stanisław Szpetnar z Krosna, który w ostatnich latach życia ks. Markiewicza często spotykał się z nim i rozmawiał, tak pisze: „Ksiądz Markiewicz od pierwszej chwili miał to przekonanie, że tym tajemniczym, młodym człowiekiem nie był kto inny, tylko Anioł Boży, posłany narodowi polskiemu, zgnębionemu nową klęską i na duchu załamanemu, na pociechę i podniesienie serca”.

Warto w tym miejscu wspomnieć o dwóch wydarzeniach z historii Polski, w których kronikarze dostrzegli wyraźną interwencję anielską, tym razem samego św. Michała Archanioła.

W 1624 roku obronił on przed Tatarami mieszkańców wsi Blizne. Tatarzy najpierw rozbili obóz w pobliskiej wsi Różanka. Stamtąd napadli na Blizne i uprowadzili w jasyr 60 osób, grabiąc jednocześnie całe ich mienie. Proboszcz z mieszkańcami wzywali pomocy św. Michała Archanioła. Tatarzy, wracając z łupem i uprowadzonymi ludźmi do swojego obozu, zostali nagle zaatakowani na pobliskim wzgórzu przez wielką liczbę wojska w białych szatach.

Przerażeni Tatarzy uciekli w popłochu, pozostawiając jeńców i łupy. W dowód wdzięczności zbudowano na tej górze, zwanej odtąd Górą św. Michała Archanioła, kaplicę ku jego czci. Do dziś Niebiański Wojownik odbiera tam cześć od okolicznej ludności i pielgrzymów.

Prawie pół wieku później, w 1672 roku, Tatarzy, Kozacy i Turcy w liczbie 100 tysięcy wojska oblegli Lwów. Załoga miasta liczyła zaledwie tysiąc ludzi. Zbliżała się uroczystość św. Michała Archanioła i całe miasto wzywało Jego pomocy. W wigilię święta zerwała się tak wielka burza z piorunami i gradem, że przerażeni nieprzyjaciele odstąpili od oblężenia. Ówczesny burmistrz Lwowa, Bartłomiej Zimorowicz, umieścił na sklepieniu ratusza następujący, historyczny napis: „Za panowania króla Michała Wiśniowieckiego, Archanioł Michał wybawił miasto Lwów z paszczy smoka azjatyckiego”.

Anioł Stróż Polski opiekuje się wszystkimi mieszkańcami naszej Ojczyzny i oświeca nas, byśmy nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne budowali na stałych wartościach, obowiązujących nas jako dzieci Boga.

Wzywa nas do jedności w sprawach ważnych dla życia społecznego i narodowego, do szukania dobra wszystkich Polaków, zwłaszcza najbardziej potrzebujących i opuszczonych.

Przypomina nam również o potrzebie wzajemnego wyrozumienia i przebaczenia, o wzajemnej modlitwie za siebie, za zmarłych i za przeżywających trudności i próby. Oświeca nas, byśmy na pierwszym miejscu stawiali sprawę naszego zabawienia.

Aniele Stróżu Polski, nasz święty Przewodniku, wstawiaj się za nami u Boga, aby wszystkie pokolenia naszej Ojczyzny osiągnęły szczęście w niebieskiej Ojczyźnie.

WARTO POSŁUCHAĆ... O ORĘDZIU ANIOŁA STRÓŻA POLSKI

ROZMOWA DNIA: ks. Tadeusz Musz CSMA, Orędzie Anioła Stróża Polski (źródło: radiofara.pl)

21 stycznia 2019 r. rozmawialiśmy o przygotowaniach do poświęcenia figury Anioła Stróża Polski, która stanęła przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu i  w dniu 26 stycznia została poświęcona przez posługę abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.

Gościem programu był ks. Tadeusz Musz CSMA, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Zbaraskiej w Prałkowcach. Przedstawił on m.in. orędzie, które od Anioła Stróża Polski otrzymał bł. Bronisław Markiewicz.

sob, 26 Sty 2019  ·  360,3 KB  ·  75
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 26 stycznia 2019 r.
sob, 26 Sty 2019  ·  7,3 MB  ·  78
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 26 stycznia 2019 r.
sob, 26 Sty 2019  ·  1,7 MB  ·  57
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 26 stycznia 2019 r.
sob, 26 Sty 2019  ·  514,4 KB  ·  57
Przemyśl - Bazylika Archikatedralna, 26 stycznia 2019 r.